Kamu hizmetlerinde harcanmak üzere, kanuni bir ödev ve sorumluluk olarak gerçek ve tüzel kişilerden topladığı vergiler, kamu harcamalarında devletin temel gelir kaynağını oluşturmaktadır. Ancak vergi oranlarının yüksekliğinin yansıra vergi sisteminin adaletsiz olduğu düşüncesi, kazancın bölüşülmesinin istenmemesi, denetimlerin yetersizliği, vergi mükelleflerinin bu görevlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemelerine sevk etmiştir. Bu da vergi gelirlerinde azalışa neden olmuştur. Hükûmetlerce kamu ve mükellef arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, vergide öngörülebilirliğin artması ve mali sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi mantığı ile dönem dönem vergi afları ile vergilerin tahsiline çalışılmıştır. 7143 sayılı "Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun” en son çıkarılan vergi affı yasasıdır. Bu kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda mükelleflere matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için vergi incelemeleri muafiyeti hakkı tanınmıştır. Çalışmada, 7143 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı yoluyla vergi incelemesi muafiyetinin uygulanmasında yapılan bir hataya değinilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

İkrabin AYTEKİN* Beyhan KILINÇER** Dr. Mali Müşavir* Öğr. Gör. Dr.**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kamu hizmetlerinde harcanmak üzere, kanuni bir ödev ve sorumluluk olarak gerçek ve tüzel kişilerden topladığı vergiler, kamu harcamalarında devletin temel gelir kaynağını oluşturmaktadır. Ancak vergi oranlarının yüksekliğinin yansıra vergi sisteminin adaletsiz olduğu düşüncesi, kazancın bölüşülmesinin istenmemesi, denetimlerin yetersizliği, vergi mükelleflerinin bu görevlerini zamanında ve tam olarak yerine getirmemelerine sevk etmiştir. Bu da vergi gelirlerinde azalışa neden olmuştur. Hükûmetlerce kamu ve mükellef arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, vergide öngörülebilirliğin artması ve mali sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi mantığı ile dönem dönem vergi afları ile vergilerin tahsiline çalışılmıştır. 7143 sayılı "Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun” en son çıkarılan vergi affı yasasıdır. Bu kanun kapsamında matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda mükelleflere matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için vergi incelemeleri muafiyeti hakkı tanınmıştır. Çalışmada, 7143 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımı yoluyla vergi incelemesi muafiyetinin uygulanmasında yapılan bir hataya değinilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..