Finansal performans kavramı kamu idareleri açısından önemli konulardan birisi haline gelmiştir. 5018 sayılı kanunda yer alan ve kamusal nitelikteki harcama süreçlerinden beklenen; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, finansal performans araçları ile ölçüldüğünde beklenen ile gerçekleşen arasındaki durumu somutlaştırmaktadır. Hizmet süreçleri bağlamında vatandaşa en yakın konumda hizmet sunan ve kendilerine ait bütçelerinde harcama yapma ve gelir elde etme serbestisi olan belediyeler için bu durum bir derece daha fazla önem kazanmaktadır. Yürütülen hizmetlerin kalitesi ve devamlılığı sürdürülebilir bir finansal yapı ile mümkün olmaktadır. Kamu kesiminde tıpkı özel kuruluşlarda olduğu gibi; bilanço, gelir tablosu ve benzeri raporlardan elde edilen veriler, bu noktada önemli ipuçları vermektedir. Çalışmada büyükşehir belediyeleri ile ilgili temel bilgiler aktarılmıştır. Akabinde büyükşehir belediyeleri özelinde finansal performans kavramı değerlendirilmiş ve mevcut kanunlarla olan ilişkisi incelenmiştir. Türkiye’de hizmet gösteren 30 büyükşehir belediyesi için elde edilen veriler ışığında finansal performans analizleri yapılmış ve konuya ilişkin genel değerlendirmeler yapılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Gencay KARAKAYA* Emre KAÇAN** Dr.Öğretim Üyesi* Mali Hizmetler Uzmanı**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Finansal performans kavramı kamu idareleri açısından önemli konulardan birisi haline gelmiştir. 5018 sayılı kanunda yer alan ve kamusal nitelikteki harcama süreçlerinden beklenen; kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, finansal performans araçları ile ölçüldüğünde beklenen ile gerçekleşen arasındaki durumu somutlaştırmaktadır. Hizmet süreçleri bağlamında vatandaşa en yakın konumda hizmet sunan ve kendilerine ait bütçelerinde harcama yapma ve gelir elde etme serbestisi olan belediyeler için bu durum bir derece daha fazla önem kazanmaktadır. Yürütülen hizmetlerin kalitesi ve devamlılığı sürdürülebilir bir finansal yapı ile mümkün olmaktadır. Kamu kesiminde tıpkı özel kuruluşlarda olduğu gibi; bilanço, gelir tablosu ve benzeri raporlardan elde edilen veriler, bu noktada önemli ipuçları vermektedir. Çalışmada büyükşehir belediyeleri ile ilgili temel bilgiler aktarılmıştır. Akabinde büyükşehir belediyeleri özelinde finansal performans kavramı değerlendirilmiş ve mevcut kanunlarla olan ilişkisi incelenmiştir. Türkiye’de hizmet gösteren 30 büyükşehir belediyesi için elde edilen veriler ışığında finansal performans analizleri yapılmış ve konuya ilişkin genel değerlendirmeler yapılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..