Ekonominin dijitalleşmesi ile birlikte şirketler birçok ülkede herhangi bir fiziki varlıkları olmadan hizmet sunumu gerçekleştirmekte ve kazanç sağlamaktadırlar. Söz konusu şirketlerin dijital hizmet sunumu yaparak kazanç sağladıkları ülkede fiziki varlıkları olmadıkları için vergilendirmede sorunlar ortaya çıkmaktadır. Birçok ülkede kazanç sağlayan çok uluslu şirketlerin faaliyet yürüttüğü ülkelerin kamu harcamalarına katkı sunmaları vergilemede adalet, eşitlik gibi birçok yönden gereklilik arz etmektedir. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak birçok ülke dijital hizmet sağlayarak kazanç elde eden şirketleri vergilendirmek için yasal ve idari düzenlemeler yürütmektedir. Türkiye de bu alanda hizmet faaliyeti yürüten şirketlerin vergilendirilmesine yönelik yasal düzenlemesini tamamlayarak 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu yürürlüğe koymuştur. Çalışmada dijital hizmet vergisi ile Türkiye’de dijital hizmet vergisinin uygulanma usulü açıklanmıştır. Bununla birlikte dijital hizmet vergisine ilişkin örnek ülke uygulamalarına yer verilerek dünyada bu alanda yaşanan gelişmeler karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ulvi SANDALCI* Ozgür SAYGIN** Araş. Gör. Dr.* Dr. Öğr. Üyesi**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ekonominin dijitalleşmesi ile birlikte şirketler birçok ülkede herhangi bir fiziki varlıkları olmadan hizmet sunumu gerçekleştirmekte ve kazanç sağlamaktadırlar. Söz konusu şirketlerin dijital hizmet sunumu yaparak kazanç sağladıkları ülkede fiziki varlıkları olmadıkları için vergilendirmede sorunlar ortaya çıkmaktadır. Birçok ülkede kazanç sağlayan çok uluslu şirketlerin faaliyet yürüttüğü ülkelerin kamu harcamalarına katkı sunmaları vergilemede adalet, eşitlik gibi birçok yönden gereklilik arz etmektedir. Bu gerekliliğin bir sonucu olarak birçok ülke dijital hizmet sağlayarak kazanç elde eden şirketleri vergilendirmek için yasal ve idari düzenlemeler yürütmektedir. Türkiye de bu alanda hizmet faaliyeti yürüten şirketlerin vergilendirilmesine yönelik yasal düzenlemesini tamamlayarak 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu yürürlüğe koymuştur. Çalışmada dijital hizmet vergisi ile Türkiye’de dijital hizmet vergisinin uygulanma usulü açıklanmıştır. Bununla birlikte dijital hizmet vergisine ilişkin örnek ülke uygulamalarına yer verilerek dünyada bu alanda yaşanan gelişmeler karşılaştırmalı olarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

  • Hiç yorum bulunmuyor..