Ülkemizde işsizliğin azaltılması amacıyla çıkarılan 6645 sayılı Kanun ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara vergi, sigorta primi gibi adlar altında çeşitli destekler sunulmuştur. Çalışmamızda, anılan programda yer alan vergi teşvikleri ve işverenler açısından vergi matrahına etkileri hususuna değinilmiştir. İşbaşı eğitim programları kapsamında vergi teşvikinden yararlanabilecek gelir unsurları/işverenler ele alınmıştır. Ayrıca teşvik kapsamına ilişkin eleştirilere, teşvikin genişletilmesi ile meslek lisesi eğitimi-istihdam ilişkisinin kurulmasına yönelik görüş ve önerilerimize, yer verilmiştir. Sonuç olarak eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin sıkı bir şekilde kurulması gerekmektedir. İstihdamı artırmak ve kalifiye personel yetiştirmek için ilgili teşviklerden serbest meslek ve zirai faaliyetler ile iştigal edenlerin de yararlanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Rıdvan Önder*Nesrin Hayırlı** Vergi Müfettiş Yardımcısı*Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü Yüksek Lisans

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • İkinci el motorlu taşıt ticareti Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yer tutmakta olup b sektörün vergilendirilmesi de önem arz etmektedir. 3065 sayılı KDV Kanununun 23’üncü maddesine f fıkrası eklenerek ikinci el araç alım-satım işlemlerinin bir kısmı özel matrah şekillerine dahil edilmiş ve uygulamada ortaya çıkan KDV sorunu kısmen çözüme kavuşturulmuştur. Bu çalışmada ikinci el motorlu taşıt alım satımında yeni KDV uygulaması ele alınmış olup bu düzenlemeye yönelik örneklere, eleştirilere ve ortaya çıkan sorunlar için çözüm önerilerine yer verilmiştir.

  • Ülkemizde işsizliğin azaltılması amacıyla çıkarılan 6645 sayılı Kanun ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara vergi, sigorta primi gibi adlar altında çeşitli destekler sunulmuştur. Çalışmamızda, anılan programda yer alan vergi teşvikleri ve işverenler açısından vergi matrahına etkileri hususuna değinilmiştir. İşbaşı eğitim programları kapsamında vergi teşvikinden yararlanabilecek gelir unsurları/işverenler ele alınmıştır. Ayrıca teşvik kapsamına ilişkin eleştirilere, teşvikin genişletilmesi ile meslek lisesi eğitimi-istihdam ilişkisinin kurulmasına yönelik görüş ve önerilerimize, yer verilmiştir. Sonuç olarak eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin sıkı bir şekilde kurulması gerekmektedir. İstihdamı artırmak ve kalifiye personel yetiştirmek için ilgili teşviklerden serbest meslek ve zirai faaliyetler ile iştigal edenlerin de yararlanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiği ortaya konulmuştur.

  • Hiç yorum bulunmuyor..