07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. ve 14. maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68. maddelerine ilave hükümler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler ile birlikte faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin birtakım gider kısıtlamaları kanunda yerini almıştır. Makalemizde, 7194 sayılı kanunla getirilen gider kısıtlamasına neden ihtiyaç duyulduğu, Türkiye’ deki uygulama alanı ve söz konusu düzenlemenin mükelleflerin vergi matrahlarına olan etkisini örnek uygulamalar yardımıyla açıklamaya çalışacağız.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Tugay KOSKA Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. ve 14. maddeleri ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 68. maddelerine ilave hükümler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler ile birlikte faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflerin bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin birtakım gider kısıtlamaları kanunda yerini almıştır. Makalemizde, 7194 sayılı kanunla getirilen gider kısıtlamasına neden ihtiyaç duyulduğu, Türkiye’ deki uygulama alanı ve söz konusu düzenlemenin mükelleflerin vergi matrahlarına olan etkisini örnek uygulamalar yardımıyla açıklamaya çalışacağız.

  • Hiç yorum bulunmuyor..