Ülkemizde stopaj veya tevkifat olarak da adlandırılan vergi kesintisi, gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanç üzerinden işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre kesinti yapılması ve kesinti tutarının vergi dairesine işi yapan adına peşin olarak yatırılması” şeklinde tanımlanabilir. Vergi kesintisi uygulamasında bazı konularda yargı ve idare arasında ciddi ihtilaflar vardır. Bu alanda en büyük ihtilaf, dar mükelleflerle döviz cinsinden yapılan vergi kesintisine tabi işlemlerde kendini göstermektedir. İhtilafın kaynağı ise hesaben ve nakden ödeme arasında ortaya çıkan kur farklarıdır. Yani işlemin gerçekleştiği tarihle ödemenin yapıldığı tarih arasındaki kur değişiklikleri sorunun kaynağını teşkil etmektedir. Peki bu gibi durumlarda mükellef ve sorumlular döviz kurlarında yaşanan değişiklikler karşısında nasıl hareket edeceklerdir?

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Serkan TOLGA Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ülkemizde stopaj veya tevkifat olarak da adlandırılan vergi kesintisi, gelir ya da kurumlar vergisine tabi olan bir kazanç üzerinden işverenler veya vergi tevkifatı yapmaya sorumlu olan kişiler tarafından, ödeme esnasında, kanunlarda belirtilen oranlara göre kesinti yapılması ve kesinti tutarının vergi dairesine işi yapan adına peşin olarak yatırılması” şeklinde tanımlanabilir. Vergi kesintisi uygulamasında bazı konularda yargı ve idare arasında ciddi ihtilaflar vardır. Bu alanda en büyük ihtilaf, dar mükelleflerle döviz cinsinden yapılan vergi kesintisine tabi işlemlerde kendini göstermektedir. İhtilafın kaynağı ise hesaben ve nakden ödeme arasında ortaya çıkan kur farklarıdır. Yani işlemin gerçekleştiği tarihle ödemenin yapıldığı tarih arasındaki kur değişiklikleri sorunun kaynağını teşkil etmektedir. Peki bu gibi durumlarda mükellef ve sorumlular döviz kurlarında yaşanan değişiklikler karşısında nasıl hareket edeceklerdir?

  • İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olan kripto paralar tüm dünyada her geçen gün yatırımcı sayısını ve değerini artırıyor. Kripto paraların değeri artmaya devam edecek mi, yoksa hayal kırıklığına uğramış yeni bir kitle mi yaratacak bilinmiyor. Dünya genelinde uzmanlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim, 18.yüzyılda yaşanan dünyanın en büyük spekülatif hareketi “Mississippi Balonu”nu hatırlatırken, azımsanmayacak bir kesimde, ihtiyat güdüsünün cazip fırsatlar yakalamayı engellemeyecek düzeyde tutulmasından yana.

  • Bilindiği üzere işverenler çalışanları ile düzenledikleri iş sözleşmelerini çeşitli sebeplerle tek taraflı feshedebilmekte yani çalışanlarını işten çıkarabilmektedirler. Bu gibi durumlarda çalışanlar işverenlerden alacaklı duruma gelirler. Bu kapsamda kıdem ve ihbar tazminatları, ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları ve iş güvencesi tazminatları işten çıkarılan kimselerin alacağı haklardan sadece bazılarıdır. Bu çalışmada işverenler tarafından gerçekleştirilen bu gibi ödemelerin çalışanlar ve işverenler yönünden vergisel boyutu irdelenecektir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..