Bu çalışma, Karaman ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) finansal analiz yapıp yapmadıkları ile finansal analiz yapmaları durumunda kullandıkları finansal tablo analiz tekniklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca SMMM’lerin hangi amaçla finansal analiz yaptıkları, hangi analiz tekniklerini ne sıklıkta kullandıkları ve mükelleflerin de SMMM’lerden finansal analiz talep edip etmedikleri araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu doğrultuda, Karaman ilinde faaliyet gösteren SMMM’lere yönelik ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen anket verileri SPSS 21.0 paket programında frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, yüzde ve Ki-Kare Testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Karaman ilinde faaliyet gösteren SMMM’lerin, finansal analiz gerçekleştirdikleri ve genellikle üçer aylık dönemler halinde analiz yaptıkları tespit edilmiştir. SMMM’lerin çoğunlukla mükellef işletmelerin likidite, karlılık, verimlilik ve finansal yapısıyla ilgili önceki dönemlerle karşılaştırma yapmak amacıyla analiz gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Finansal analiz gerçekleştirirken sık kullandıkları analiz tekniklerinin ise karşılaştırmalı finansal tablolar analizi ve oran analizi olduğu saptanmıştır. Ayrıca SMMM’lerin mükelleflerinin finansal analiz taleplerini de yerine getirdikleri ortaya çıkmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Seçkin ARSLAN* - Tuğba KAYIKCIOĞLU** *Dr.Öğr.Üyesi,Niğde Ömer Halisdemir Üni.,Bankacılık ve Finans Böl.-**Muhasebe ve Finans Bilim Uzmanı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışma, Karaman ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) finansal analiz yapıp yapmadıkları ile finansal analiz yapmaları durumunda kullandıkları finansal tablo analiz tekniklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca SMMM’lerin hangi amaçla finansal analiz yaptıkları, hangi analiz tekniklerini ne sıklıkta kullandıkları ve mükelleflerin de SMMM’lerden finansal analiz talep edip etmedikleri araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu doğrultuda, Karaman ilinde faaliyet gösteren SMMM’lere yönelik ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen anket verileri SPSS 21.0 paket programında frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, yüzde ve Ki-Kare Testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Karaman ilinde faaliyet gösteren SMMM’lerin, finansal analiz gerçekleştirdikleri ve genellikle üçer aylık dönemler halinde analiz yaptıkları tespit edilmiştir. SMMM’lerin çoğunlukla mükellef işletmelerin likidite, karlılık, verimlilik ve finansal yapısıyla ilgili önceki dönemlerle karşılaştırma yapmak amacıyla analiz gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Finansal analiz gerçekleştirirken sık kullandıkları analiz tekniklerinin ise karşılaştırmalı finansal tablolar analizi ve oran analizi olduğu saptanmıştır. Ayrıca SMMM’lerin mükelleflerinin finansal analiz taleplerini de yerine getirdikleri ortaya çıkmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..