Günümüzde vergi idaresi ve mükellefler arasındaki ilişki gelişerek idare açısından mükellef odaklı ve mükellef açısından da idareye yardımcı bir boyut kazanmaya başlamıştır. Vergi idaresi, vergi kayıp-kaçaklarını azaltarak vergi gayretini artırmayı hedeflemektedir. İdari çözüm yolu olarak “izaha davet uygulaması” Türk Vergi Hukuku içinde yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulama, mükelleflerin ağır vergi cezası yükünden kurtulmasına, idarenin ise vergi maliyetini artırmadan alacak tahsilatının gecikmemesine olanak sağlamaktadır. Çalışmada, izaha davet uygulamasına ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Alper Doğan-Melih Kabayel Doç. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi ** Bilim Uzmanı,

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Günümüzde vergi idaresi ve mükellefler arasındaki ilişki gelişerek idare açısından mükellef odaklı ve mükellef açısından da idareye yardımcı bir boyut kazanmaya başlamıştır. Vergi idaresi, vergi kayıp-kaçaklarını azaltarak vergi gayretini artırmayı hedeflemektedir. İdari çözüm yolu olarak “izaha davet uygulaması” Türk Vergi Hukuku içinde yeni bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu uygulama, mükelleflerin ağır vergi cezası yükünden kurtulmasına, idarenin ise vergi maliyetini artırmadan alacak tahsilatının gecikmemesine olanak sağlamaktadır. Çalışmada, izaha davet uygulamasına ilişkin açıklama ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..