Hukuk sistemimizde uzun süredir yürürlükte olan iflas erteleme kurumunun hedeflenen amaca hizmet edememesi nedeniyle 7101 sayılı ve 7155 sayılı kanunlar ile yapılan değişikliklerle iflas erteleme kurumu kaldırılarak konkordato kurumu daha detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile borçlarını dürüstçe ödeme arzusu ve niyeti olan, ancak mevcut şartlarda yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getiremeyen borçlulara, belirli şartlar altında geçici bir süre içerisinde mevcut borçlarda indirim, vade veya hem indirim hem vade tanınması imkanı getirilmiştir. Konkordato Komiseri, konkordato kurumunun etkin, düzenli ve verimli işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Konkordato komiserinin görev ve sorumlulukları İİK 290. Maddede sayılmıştır. Özellikle İİK 290/a maddesi “Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak” ifadesiyle komiserlik sürecinin önemini vurgulamaktadır. Konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi, denetim ve vergi uygulamaları kapsamında konkordato komiserlerine düşen ödevler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde konkordato müessesi genel hatlarıyla el alınmış akabinde komiserlik süreci içerisinde konkordato komiserlerinin görev ve sorumlulukları denetim ve vergi uygulamaları kapsamında açıklanmıştır. Bu bağlamda konkordato komiseri konkordato sürecini yönlendiren ve yöneten en önemli organ olarak karşımıza çıkmakta ve borçlu, alacaklı ve mahkeme arasında köprü görevi görmektedir. Ayrıca geçici ve kesin mühlet süresince yürüttüğü denetim ve gözetim görevi hem projenin başarıya ulaşması hem de borçlunun ve alacaklıların menfaatlerinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Gülçin KAZAN* * Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Hukuk sistemimizde uzun süredir yürürlükte olan iflas erteleme kurumunun hedeflenen amaca hizmet edememesi nedeniyle 7101 sayılı ve 7155 sayılı kanunlar ile yapılan değişikliklerle iflas erteleme kurumu kaldırılarak konkordato kurumu daha detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile borçlarını dürüstçe ödeme arzusu ve niyeti olan, ancak mevcut şartlarda yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getiremeyen borçlulara, belirli şartlar altında geçici bir süre içerisinde mevcut borçlarda indirim, vade veya hem indirim hem vade tanınması imkanı getirilmiştir. Konkordato Komiseri, konkordato kurumunun etkin, düzenli ve verimli işleyişinde önemli bir yere sahiptir. Konkordato komiserinin görev ve sorumlulukları İİK 290. Maddede sayılmıştır. Özellikle İİK 290/a maddesi “Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak” ifadesiyle komiserlik sürecinin önemini vurgulamaktadır. Konkordato projesinin analizi, sürdürülmesi, denetim ve vergi uygulamaları kapsamında konkordato komiserlerine düşen ödevler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde konkordato müessesi genel hatlarıyla el alınmış akabinde komiserlik süreci içerisinde konkordato komiserlerinin görev ve sorumlulukları denetim ve vergi uygulamaları kapsamında açıklanmıştır. Bu bağlamda konkordato komiseri konkordato sürecini yönlendiren ve yöneten en önemli organ olarak karşımıza çıkmakta ve borçlu, alacaklı ve mahkeme arasında köprü görevi görmektedir. Ayrıca geçici ve kesin mühlet süresince yürüttüğü denetim ve gözetim görevi hem projenin başarıya ulaşması hem de borçlunun ve alacaklıların menfaatlerinin korunması açısından kritik öneme sahiptir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..