Bu çalışma devletin sunduğu hizmetlerin zamanında ve tam olarak finansmanının sağlanması amacıyla borçluların cebri yollarla takibinde amme alacaklarının diğer alacaklara karşı hangi durumlarda öncelikli olarak tahsil edileceğini ele almaktadır. İcra ve İflas Kanunu hükümleri de göz önünde bulundurularak son yapılan değişiklikler neticesinde vergi literatüründe rüçhan hakkı olarak adlandırılan bu düzenlemenin nasıl uygulanacağı verilen örnekler yardımıyla incelenmiştir. Böylece kapsamı çok geniş ve dili oldukça karmaşık olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanan rüçhan hakkı düzenlemesi ve hacze iştirak edilmesi halinde satış bedelinin garameten taksim edilerek amme alacağının kanunun amacına uygun olarak zamanında ve tam olarak nasıl tahsil edileceği analiz edilmeye çalışılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Hakan BAY Dr. Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışma devletin sunduğu hizmetlerin zamanında ve tam olarak finansmanının sağlanması amacıyla borçluların cebri yollarla takibinde amme alacaklarının diğer alacaklara karşı hangi durumlarda öncelikli olarak tahsil edileceğini ele almaktadır. İcra ve İflas Kanunu hükümleri de göz önünde bulundurularak son yapılan değişiklikler neticesinde vergi literatüründe rüçhan hakkı olarak adlandırılan bu düzenlemenin nasıl uygulanacağı verilen örnekler yardımıyla incelenmiştir. Böylece kapsamı çok geniş ve dili oldukça karmaşık olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanan rüçhan hakkı düzenlemesi ve hacze iştirak edilmesi halinde satış bedelinin garameten taksim edilerek amme alacağının kanunun amacına uygun olarak zamanında ve tam olarak nasıl tahsil edileceği analiz edilmeye çalışılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..