Küreselleşme ile beraber, ekonomik ve ticari faaliyetlerin kapsamı oldukça genişlemiş ve böylece yatırımcılar, sınır ötesi alanlara daha kolay bir şekilde ulaşma imkânı bulmuşlardır. Uluslararası ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin bu derece bütünleşmiş olması, küresel anlamda birtakım sorunların doğmasına sebep olmuştur. Sözü edilen küresel ekonomik sorunlardan biri de uluslararası transfer fiyatlandırmasıdır. Uluslararası transfer fiyatlandırması, bağlı şirketler arasında gerçekleştirilen ticari faaliyetler için belirlenen ve piyasada oluşan doğal fiyattan farklı olan bir fiyatlandırma türüdür. Bu çalışmada öncelikle, transfer fiyatlandırmasının kavramsal çerçevesi üzerinde durulmuş ve bu doğrultuda ilgili kavram açıklanmaya çalışılmıştır. İlerleyen bölümlerde, transfer fiyatlandırmasının uluslararası bir vergi sorununa dönüşme süreci araştırılmış ve çalışmanın son bölümünde, transfer fiyatlandırması sonucunda ortaya çıkan zararlı etkilere karşı, uluslararası örgüt ve kuruluşların çözüm önerileri araştırılmış ve ilgili konuya yönelik Türkiye’nin durumu hakkında birtakım bilgiler verilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Esra KESKİN* * Araş. Gör., Manisa Celal Bayar Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Küreselleşme ile beraber, ekonomik ve ticari faaliyetlerin kapsamı oldukça genişlemiş ve böylece yatırımcılar, sınır ötesi alanlara daha kolay bir şekilde ulaşma imkânı bulmuşlardır. Uluslararası ticaretin ve ekonomik faaliyetlerin bu derece bütünleşmiş olması, küresel anlamda birtakım sorunların doğmasına sebep olmuştur. Sözü edilen küresel ekonomik sorunlardan biri de uluslararası transfer fiyatlandırmasıdır. Uluslararası transfer fiyatlandırması, bağlı şirketler arasında gerçekleştirilen ticari faaliyetler için belirlenen ve piyasada oluşan doğal fiyattan farklı olan bir fiyatlandırma türüdür. Bu çalışmada öncelikle, transfer fiyatlandırmasının kavramsal çerçevesi üzerinde durulmuş ve bu doğrultuda ilgili kavram açıklanmaya çalışılmıştır. İlerleyen bölümlerde, transfer fiyatlandırmasının uluslararası bir vergi sorununa dönüşme süreci araştırılmış ve çalışmanın son bölümünde, transfer fiyatlandırması sonucunda ortaya çıkan zararlı etkilere karşı, uluslararası örgüt ve kuruluşların çözüm önerileri araştırılmış ve ilgili konuya yönelik Türkiye’nin durumu hakkında birtakım bilgiler verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..