Kentsel rant oluşumunun en önemli nedenlerinden biri, kamunun almış olduğu planlama kararlarıdır. Mevcut imar hakkı izinlerinin arttırılması ve bu beklentiye yönelik spekülatif hareketler, kent planlaması ve rant arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir. Birçok ülkede, imar planı değişikliklerine bağlı gayrimenkul değer artışlarını vergilemeye yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Türkiye’de de son yıllarda bu konu ile ilgili tartışmaların olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen ek madde 8 kapsamında imar planı değişiklikleri sonucunda meydana gelen gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasına yönelik mevzuatı değerlendirmektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada öncelikle rant vergisi kavramına değinilmiş, ardından 3194 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeye yer verilmiş, son olarak da değerartış payı adı altında yapılan düzenleme rant vergisi kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmada, yasal mevzuatta yapılan düzenlemenin literatürde yer alan rant vergisi kavramını tam anlamıyla karşılamadığı ve yerel idareye tanınan taktir yetkisinin kentsel planlama açısından sorun oluşturabileceği sonucuna varılmıştır

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Sedat POLAT* - Levent Yahya ESER** * Araş. Gör., Karadeniz Teknik Üni. - **Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kentsel rant oluşumunun en önemli nedenlerinden biri, kamunun almış olduğu planlama kararlarıdır. Mevcut imar hakkı izinlerinin arttırılması ve bu beklentiye yönelik spekülatif hareketler, kent planlaması ve rant arasındaki ilişkiyi güçlendirmektedir. Birçok ülkede, imar planı değişikliklerine bağlı gayrimenkul değer artışlarını vergilemeye yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Türkiye’de de son yıllarda bu konu ile ilgili tartışmaların olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, 3194 sayılı İmar Kanunu’na ilave edilen ek madde 8 kapsamında imar planı değişiklikleri sonucunda meydana gelen gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasına yönelik mevzuatı değerlendirmektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada öncelikle rant vergisi kavramına değinilmiş, ardından 3194 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeye yer verilmiş, son olarak da değerartış payı adı altında yapılan düzenleme rant vergisi kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmada, yasal mevzuatta yapılan düzenlemenin literatürde yer alan rant vergisi kavramını tam anlamıyla karşılamadığı ve yerel idareye tanınan taktir yetkisinin kentsel planlama açısından sorun oluşturabileceği sonucuna varılmıştır

  • Hiç yorum bulunmuyor..