Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları ve cari açıklar iki önemli ekonomik sorundur. Bütçe açıkları kamu gelirlerinin kamu harcamalarından düşük olmasını ifade ederken, cari açıklar dış dengedeki açıkları kapsamaktadır. İç ekonomik dengedeki açıklar dış dengedeki açıklara sebep olabilmektedir. Literatürde bütçe açıklarının cari açıklara sebep olması ikiz açık hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de 1980-2018 dönem aralığında ikiz açık hipotezinin geçerliliğini Vektör Otoregresive Model (VAR) ve Granger Nedensellik Testi ile analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ampirik bulgular, bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin var olmadığını ortaya koymaktadır

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Sevinç YARAŞIR TÜLÜMCE*- Pakize KARABULUT** *Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi-**Bilim Uzmanı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları ve cari açıklar iki önemli ekonomik sorundur. Bütçe açıkları kamu gelirlerinin kamu harcamalarından düşük olmasını ifade ederken, cari açıklar dış dengedeki açıkları kapsamaktadır. İç ekonomik dengedeki açıklar dış dengedeki açıklara sebep olabilmektedir. Literatürde bütçe açıklarının cari açıklara sebep olması ikiz açık hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’de 1980-2018 dönem aralığında ikiz açık hipotezinin geçerliliğini Vektör Otoregresive Model (VAR) ve Granger Nedensellik Testi ile analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ampirik bulgular, bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin var olmadığını ortaya koymaktadır

  • Hiç yorum bulunmuyor..