Avrupa Birliği?ne tam üyelik hedefleyen ülkemiz hukuksal açıdan radikal değişikliklere imza atmıştır. Bu bağlamda birçok yeni kanun uygulamaya konulmuştur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu yürürlükten kaldıran 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, ticari şirketlere geçmişe kıyasla ticari alanda pek çok olanak tanımaktadır. Bu olanakların belki de başında, şirketin çıkardığı hisselerini geri satın alabilmesi gelmektedir. Bu çalışmada, halka açık anonim ortaklıkların çıkarmış olduğu hisselerin geri alınması işlemleri öncelikle temel düzeyde açıklanacak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu perspektifinden incelenecektir. Sonrasında geri alınan hisselerin nasıl muhasebeleştirileceğine ve vergi kanunları karşısındaki durumuna değinilecektir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yiğit YILDIZ Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Günümüz bilgi teknolojileri veri transferi üzerine bina edilmiştir. Yirmi birinci yüzyılın fenomen teknolojisi, Blok Zincir ise sadece veriyi transfer etmekle kalmamış ayrıca kıymetli varlıkların internet ortamında transferini, mümkün hale getirmiştir. Böylelikle gerek kamu sektörü gerekse özel sektör bu teknolojinin sunduğu olanaklar nedeniyle önemli bir dönüşümün eşiğine gelmiştir. Hâlihazırda finans, tarım, insan kaynakları gibi birçok alanda kullanılan bu teknoloji yavaş yavaş kamuya da adapte edilmeye başlanmaktadır. Söz konusu uyarlamaların belki de başında vergileme gelmektedir. Bu çalışmada, Blok Zincir Teknolojisinin Türk Vergi Sistemindeki muhtemel kullanım alanlarına vurgu yapılarak vergi denetiminde etkinliğin nasıl sağlanacağı üzerinde durulacaktır.

  • Avrupa Birliği?ne tam üyelik hedefleyen ülkemiz hukuksal açıdan radikal değişikliklere imza atmıştır. Bu bağlamda birçok yeni kanun uygulamaya konulmuştur. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu yürürlükten kaldıran 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, ticari şirketlere geçmişe kıyasla ticari alanda pek çok olanak tanımaktadır. Bu olanakların belki de başında, şirketin çıkardığı hisselerini geri satın alabilmesi gelmektedir. Bu çalışmada, halka açık anonim ortaklıkların çıkarmış olduğu hisselerin geri alınması işlemleri öncelikle temel düzeyde açıklanacak, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu perspektifinden incelenecektir. Sonrasında geri alınan hisselerin nasıl muhasebeleştirileceğine ve vergi kanunları karşısındaki durumuna değinilecektir.

  • Geleneksel ekonomik sistemde mevcut olan bazı aksaklıklar tarihsel süreçte, bilgi teknolojileri ile giderilmeye çalışılmış ve neticesinde ise paylaşım ekonomisi adı verilen yeni bir ekonomik sistem doğmuştur. Paylaşım ekonomisi, sürücü, araba, ev, oda ve buna benzer uzun süre kullanılmayan iktisadi değerleri değerlendirmek isteyenler ile bu iktisadi değerlere sahip olmak yerine kiralamak suretiyle daha az para vermek isteyen ihtiyaç sahiplerinin buluşturulduğu iktisadi sistemdir. Paylaşım ekonomisi, bu görevini ifa ederken internet teknolojilerinden fazlaca yararlanır. Bu durum, ortak kullanım ağlarının ortaya çıkışına ve onların paylaşım ekonomisinin mühim paydaşlarının başında gelmesine yol açar. Günümüz dünya ekonomisinde yüzlerce ortak kullanım ağı mevcut olup adından en çok bahsettirenlerden biri de Uber?dir. Bu çalışmada Uber sisteminin işleyişine, nasıl vergilendirileceğine ve son olarak Türk Vergi Yönetimi açısından yapılması gereken hususlara yer verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..