Küreselleşme ile birlikte ekonomilerin hızla büyümesi, ülkelerin finansal konulardaki yönetimini zorlaştırmış ve birçok konuda belirsizliklerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu sorunların başında, finansal faaliyetlerin kontrolünün zorlaşması, borçlanma gereği yatırımların azalması, kredi ihtiyacı ve borçların ötelenmesi gibi konular gelmektedir. Bu sorunlar, ülkeler de finansal kriz adı verilen olumsuz bir durumun yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülke ve az gelişmiş ülke ekonomilerinde alınabilecek tedbirler finansal krizlerin ekonomik anlamda ortaya çıkması muhtemel olumsuzluk etkilerinin önlenmesi noktasında yol gösterici olabilir. Bu çalışmada, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki finansal krizlerin tespiti için bulanık model tabanlı bir erken uyarı sisteminin etkileri incelenmiş, oluşturulan bulanık modelin değerlendirilmesi MATLAB Fuzzy Tool yardımıyla yapılmış ve bu sistem Türkiye’nin birkaç finansal durumu için test edilmiştir. Yapılan testler neticesinde finansal krizlerin olabileceğinin önceden tahmin edilebilmesinin mümkün olduğu ortaya konmuş ve bu sayede önlem alınması noktasında karar vericiler için bir fırsat ortaya çıkmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

*Ercan Serdar TOKSOY **Suna ŞAHİN *Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı **Dr,Öğr.Üyesi,İstanbul Yeni Yüz Yıl Üni.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Küreselleşme ile birlikte ekonomilerin hızla büyümesi, ülkelerin finansal konulardaki yönetimini zorlaştırmış ve birçok konuda belirsizliklerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu sorunların başında, finansal faaliyetlerin kontrolünün zorlaşması, borçlanma gereği yatırımların azalması, kredi ihtiyacı ve borçların ötelenmesi gibi konular gelmektedir. Bu sorunlar, ülkeler de finansal kriz adı verilen olumsuz bir durumun yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülke ve az gelişmiş ülke ekonomilerinde alınabilecek tedbirler finansal krizlerin ekonomik anlamda ortaya çıkması muhtemel olumsuzluk etkilerinin önlenmesi noktasında yol gösterici olabilir. Bu çalışmada, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerdeki finansal krizlerin tespiti için bulanık model tabanlı bir erken uyarı sisteminin etkileri incelenmiş, oluşturulan bulanık modelin değerlendirilmesi MATLAB Fuzzy Tool yardımıyla yapılmış ve bu sistem Türkiye’nin birkaç finansal durumu için test edilmiştir. Yapılan testler neticesinde finansal krizlerin olabileceğinin önceden tahmin edilebilmesinin mümkün olduğu ortaya konmuş ve bu sayede önlem alınması noktasında karar vericiler için bir fırsat ortaya çıkmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..