Kamu finansmanının en önemli gelir kaynağı olan vergilerin, zamanında ve eksiksiz toplanabilmesini sağlayan unsurlardan birisi de etkin bir vergi denetim sistemine sahip olmaktır. Vergi denetimi, idarenin ve mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediğinin belirlenmesi ve belirlenen hatalı uygulamaların düzeltilmesini sağlayarak vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek amacıyla vergi idaresi tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmada mükelleflerin ödevlerini yerine getirmeleri noktasında vergi denetim algılarının önemini ortaya koymak üzere Uşak ilinde faaliyet gösteren gelir vergisi mükellefleri üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin yorumlanmasında SPSS 23.0 paket programı kapsamında T-Testi ve Anova (F) testi analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda vergi tahsilâtının vergi kapasite düzeyine yakın bir düzeyde yapılabilmesi, vergi sisteminde adaletin sağlanması ve vergide meydana gelen kayıpların ve kaçakların önlenmesi açısından vergi denetiminin önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Mustafa TAYTAK* Tuğba AKYÜZ DALKIRAN** *Dr. Öğr. Üyesi, **Bilim Uzmanı, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kamu finansmanının en önemli gelir kaynağı olan vergilerin, zamanında ve eksiksiz toplanabilmesini sağlayan unsurlardan birisi de etkin bir vergi denetim sistemine sahip olmaktır. Vergi denetimi, idarenin ve mükelleflerin vergi kanunlarına uygun hareket edip etmediğinin belirlenmesi ve belirlenen hatalı uygulamaların düzeltilmesini sağlayarak vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek amacıyla vergi idaresi tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmada mükelleflerin ödevlerini yerine getirmeleri noktasında vergi denetim algılarının önemini ortaya koymak üzere Uşak ilinde faaliyet gösteren gelir vergisi mükellefleri üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin yorumlanmasında SPSS 23.0 paket programı kapsamında T-Testi ve Anova (F) testi analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda vergi tahsilâtının vergi kapasite düzeyine yakın bir düzeyde yapılabilmesi, vergi sisteminde adaletin sağlanması ve vergide meydana gelen kayıpların ve kaçakların önlenmesi açısından vergi denetiminin önemli bir yere sahip olduğu tespit edilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..