Ekonomik büyüklük içerisinde, emtia üretim ve satışı önemli bir yer tutmakla birlikte vergiye tabi işlemler boyutuyla da önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak emtia üretim ve satışının gerçekleşmesini müteakip kayıt ve beyanlara yansıtılması da bir o kadar önemlidir. Bu hususun ne kadar doğru gerçekleştiği de vergi incelemeleri vasıtasıyla anlaşılmaktadır. Buna rağmen, uygulamada görüldüğü üzere, vergi incelemelerinin buna imkan verecek şekilde yapılmasının önünde önemli engeller vardır. Envanter defterinin beklenen ve amacına uygun şekilde tutulmaması nedeniyle, incelemelerde bir kaynak olarak alınması zorlaşmaktadır. Bu da, incelemelerin doğru ve gerçeğe uygun yapılmasını kısmen de olsa engelleyebilmektedir. İşletmelerin büyük gelir kaynağının stok hareketleri olması nedeniyle, kayıt dışı hasılatın tespit edilmesi amacıyla, envanter incelemeleri önem arz etmektedir. Bunu sağlayabilmek için de, envanter defterinin stok miktarlarını da içerecek şekilde tutulmasının sağlanması ve bu konuda önemli yaptırımlar getirilmesi gerekmektedir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Emre AKIN* Süleyman ÇİFÇİ** Vergi Müfettişi,Hazine ve Maliye Bakanlığı* Vergi Müfettişi,Hazine ve Maliye Bakanlığı**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Ekonomik büyüklük içerisinde, emtia üretim ve satışı önemli bir yer tutmakla birlikte vergiye tabi işlemler boyutuyla da önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak emtia üretim ve satışının gerçekleşmesini müteakip kayıt ve beyanlara yansıtılması da bir o kadar önemlidir. Bu hususun ne kadar doğru gerçekleştiği de vergi incelemeleri vasıtasıyla anlaşılmaktadır. Buna rağmen, uygulamada görüldüğü üzere, vergi incelemelerinin buna imkan verecek şekilde yapılmasının önünde önemli engeller vardır. Envanter defterinin beklenen ve amacına uygun şekilde tutulmaması nedeniyle, incelemelerde bir kaynak olarak alınması zorlaşmaktadır. Bu da, incelemelerin doğru ve gerçeğe uygun yapılmasını kısmen de olsa engelleyebilmektedir. İşletmelerin büyük gelir kaynağının stok hareketleri olması nedeniyle, kayıt dışı hasılatın tespit edilmesi amacıyla, envanter incelemeleri önem arz etmektedir. Bunu sağlayabilmek için de, envanter defterinin stok miktarlarını da içerecek şekilde tutulmasının sağlanması ve bu konuda önemli yaptırımlar getirilmesi gerekmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..