213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan uzlaşma müessesesinin konusunu oluşturan hususlarda hataların bulunması, uzlaşmanın taraflarının ön görmediği bir durumdur. Bu nedenle ihtilaf konusu hususlar üzerinde uzlaşmaya varılırken hatanın varlığı sorgulanmamaktadır. Bir başka ifadeyle sakatlanmış iradeler ile uzlaşmalar vuku bulabilmektedir. Bu bağlamda, hatalar tespit edildikten sonra, uzlaşmanın neticelerinin kesinlik arz etmesine rağmen mezkûr Kanun’da yer verilen uzlaşma hükümlerinin mi yoksa hata hükümlerinin mi uygulamaya koyulacağı sorusunun çözüme kavuşturulması, hak kayıplarının önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir. Bu çalışmada ise uzlaşmada hata bulunması durumlarında, hataların düzeltilmesine ilişkin özelgelerin ve yargı kararlarının ne yönlü olduğu irdelenmekte ve hataların düzeltilmesi kapsamında eksik yönler ortaya koyulmaktadır. Ayrıca çalışmada; uzlaşma ile hata hükümleri arasındaki çelişkinin sebepleri vurgulanarak, yeni bir bakış açısı ile Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinden hareketle adı geçen Kanun’da hüküm altına alınan hataların bulunması durumunda hataların düzeltilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu anlamda, çalışmanın literatürü zenginleştireceği ve karar mercileri için yol gösterici olacağı düşüncesindeyiz.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Cihan TÜRKER* Nazik ÇINAR** Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı* Gelir Uzman Yardımcısı,Hazine ve Maliye Bakanlığı**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan uzlaşma müessesesinin konusunu oluşturan hususlarda hataların bulunması, uzlaşmanın taraflarının ön görmediği bir durumdur. Bu nedenle ihtilaf konusu hususlar üzerinde uzlaşmaya varılırken hatanın varlığı sorgulanmamaktadır. Bir başka ifadeyle sakatlanmış iradeler ile uzlaşmalar vuku bulabilmektedir. Bu bağlamda, hatalar tespit edildikten sonra, uzlaşmanın neticelerinin kesinlik arz etmesine rağmen mezkûr Kanun’da yer verilen uzlaşma hükümlerinin mi yoksa hata hükümlerinin mi uygulamaya koyulacağı sorusunun çözüme kavuşturulması, hak kayıplarının önüne geçilmesi noktasında önem arz etmektedir. Bu çalışmada ise uzlaşmada hata bulunması durumlarında, hataların düzeltilmesine ilişkin özelgelerin ve yargı kararlarının ne yönlü olduğu irdelenmekte ve hataların düzeltilmesi kapsamında eksik yönler ortaya koyulmaktadır. Ayrıca çalışmada; uzlaşma ile hata hükümleri arasındaki çelişkinin sebepleri vurgulanarak, yeni bir bakış açısı ile Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinden hareketle adı geçen Kanun’da hüküm altına alınan hataların bulunması durumunda hataların düzeltilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu anlamda, çalışmanın literatürü zenginleştireceği ve karar mercileri için yol gösterici olacağı düşüncesindeyiz.

  • Hiç yorum bulunmuyor..