Türev ürünler, korunma muhasebesi amaçlı ortaya çıkmış finansal varlıklar olmakla birlikte; risk yönetimi, spekülasyon ve arbitraj gibi farklı amaçlar için de günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bankalar faaliyet konuları itibariyle çok farklı türde riskler üstlenebilmektedirler. Bu nedenle bankalar, hem üstlendikleri risklerden korunmak, hem de spekülasyon amaçlı türev ürün kullanımına yönelmektedirler. Bu çalışmanın amacı, türev ürünlerin bankaların finansal performansı ve finansal oranları üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, BİST 30’da yer alan 6 banka üzerinden 2012-2019 dönemleri kapsamında türev ürün kullanımı ile finansal rasyolar arasındaki ilişki regresyon analizi ile; 2015-2019 dönemleri kapsamında türev ürün kullanımı ile finansal performans arasındaki ilişki ise, çok kriterli karar verme yöntemlerindenMABAC yöntemi analizi ile birlikte incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, regresyon analizi sonucunda; Türkiye’deki bankaların Mevduat/ Aktif oranının, türev ürün kullanımını etkilediği görülmüştür. MABAC yöntemi ile yapılan analiz sonucunda ise; türev ürün kullanım hacmi ile finansal performans arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ali KABLAN Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Türev ürünler, korunma muhasebesi amaçlı ortaya çıkmış finansal varlıklar olmakla birlikte; risk yönetimi, spekülasyon ve arbitraj gibi farklı amaçlar için de günümüzde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bankalar faaliyet konuları itibariyle çok farklı türde riskler üstlenebilmektedirler. Bu nedenle bankalar, hem üstlendikleri risklerden korunmak, hem de spekülasyon amaçlı türev ürün kullanımına yönelmektedirler. Bu çalışmanın amacı, türev ürünlerin bankaların finansal performansı ve finansal oranları üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla, BİST 30’da yer alan 6 banka üzerinden 2012-2019 dönemleri kapsamında türev ürün kullanımı ile finansal rasyolar arasındaki ilişki regresyon analizi ile; 2015-2019 dönemleri kapsamında türev ürün kullanımı ile finansal performans arasındaki ilişki ise, çok kriterli karar verme yöntemlerindenMABAC yöntemi analizi ile birlikte incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, regresyon analizi sonucunda; Türkiye’deki bankaların Mevduat/ Aktif oranının, türev ürün kullanımını etkilediği görülmüştür. MABAC yöntemi ile yapılan analiz sonucunda ise; türev ürün kullanım hacmi ile finansal performans arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..