Türkiye’de idari, mali ve nüfus kapasitesi bakımından mahalli idareler içinde ön plana çıkan birimler, büyükşehir belediyeleridir. Gün geçtikçe kaynak kullanımını artıran ve yerel kamu hizmetlerinin baş yüklenicisi haline gelen büyükşehir belediyeleri, gerek merkezi yönetimden yapılan transferlerin yerel ihtiyaçları karşılamada yeterli olmaması, gerekse yerel kaynakların canlandırılmasında yaşanan güçlükler nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İdari ve mali yapıları yönünden Türkiye’de önemli bir yere sahip olan büyükşehir belediyelerinden beklenilen optimum faydanın gerçekleşebilmesi için, bütçe gelir-giderlerinin ve merkezi idare ile olan mali ilişkilerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin bütçe gerçekleşmelerinin gelişimini incelemek ve ortaya çıkabilecek mali, ekonomik ve siyasi sorunlara karşı çözüm önerisi geliştirmektir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ayşe ATILGAN YASA Dr. Öğr. Üyesi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Türkiye’de idari, mali ve nüfus kapasitesi bakımından mahalli idareler içinde ön plana çıkan birimler, büyükşehir belediyeleridir. Gün geçtikçe kaynak kullanımını artıran ve yerel kamu hizmetlerinin baş yüklenicisi haline gelen büyükşehir belediyeleri, gerek merkezi yönetimden yapılan transferlerin yerel ihtiyaçları karşılamada yeterli olmaması, gerekse yerel kaynakların canlandırılmasında yaşanan güçlükler nedeniyle çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İdari ve mali yapıları yönünden Türkiye’de önemli bir yere sahip olan büyükşehir belediyelerinden beklenilen optimum faydanın gerçekleşebilmesi için, bütçe gelir-giderlerinin ve merkezi idare ile olan mali ilişkilerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin bütçe gerçekleşmelerinin gelişimini incelemek ve ortaya çıkabilecek mali, ekonomik ve siyasi sorunlara karşı çözüm önerisi geliştirmektir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..