Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma müessesesi uygulama açısından tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun Ek 11’inci maddesi, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma imkanı sağlamaktadır. Ancak zamanaşımının son yılında yapılan incelemelerde tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilmesi halinde, inceleme sonucunda tarhı önerilen vergi ile kesilmesi önerilen vergi ziyaı cezasının zamanaşımına uğraması riski vardır. Vergi Usul Kanunu’nun Ek 11’inci maddesine veya zamanaşımına ilişkin 114’üncü maddesine eklenmesi mümkün bazı yasal düzenlemeler ile bu sorunun bertaraf edilmesi mümkündür.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Esat YAMAÇ Vergi Müfettişi

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma müessesesi uygulama açısından tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olarak ikiye ayrılmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun Ek 11’inci maddesi, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma imkanı sağlamaktadır. Ancak zamanaşımının son yılında yapılan incelemelerde tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilmesi halinde, inceleme sonucunda tarhı önerilen vergi ile kesilmesi önerilen vergi ziyaı cezasının zamanaşımına uğraması riski vardır. Vergi Usul Kanunu’nun Ek 11’inci maddesine veya zamanaşımına ilişkin 114’üncü maddesine eklenmesi mümkün bazı yasal düzenlemeler ile bu sorunun bertaraf edilmesi mümkündür.

  • Dönemsellik kavramı gereğince, işletmenin sınırsız olarak kabul edilen ömrü belli dönemlere ayrılır ve her dönemin faaliyetleri birbirinden bağımsız olarak sürdürülür. Muhasebede bu dönem genellikle bir yıldır. Her dönem birbirinden bağımsızdır. Her dönemin gelir ve gideri birbiri ile karşılaştırılarak o döneme ait kar ya da zarar rakamı bulunur. Bu nedenle, işletmede bir yıldan uzun süre kullanılan başka bir deyişle işletmeye bir yıldan daha uzun bir süre faydası olan iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü boyunca amorti edilmesi gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu açısından, değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılma şartı aranmaksızın kullanılmaya hazır halde bulunan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılabilecektir. Ancak "Satış Vaadi Sözleşmesi" ile alınan binalar için, henüz alım satım ve tapu devri gerçekleşmediğinden teknik olarak amortisman ayrılamaz. İdare de bu yönde görüş bildirmekle beraber konuya ilişkin farklı fikirler de mevcuttur.

  • Evli eşlerin boşanmaları ile beraber gerek mal paylaşımı gerekse de tazminat talepleri çeşitli sıkıntılara yol açmaktadır. Bununla beraber 4721 sayılı Medeni Kanunla 01.01.2002 tarihinden itibaren "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi" kabul edilmiş ve genellikle ekonomik gücü daha zayıf olan kadının mağdur olmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Gerek boşanmaların artması gerekse de "Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi"nin kabul edilmesi nedeniyle gün geçtikçe eşler arasında mal paylaşımından kaynaklanan sorunlar artmaktadır. Bu sorunlardan biri de eşlerden birinin boşanma sonucunda elde ettiği gayrimenkulleri daha sonra elden çıkarması halinde "Değer Artış Kazancı"nın doğup doğmayacağıdır. Çalışmamızda bu sorunun cevabı bulunmaya çalışılacaktır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..