24 Ocak 1980 kararları Türkiye ekonomisi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda, 1980'den sonra uygulanan dışa açık ve ihracata dayalı ekonomi politikası ülkeye önemli değişiklikler getirmiştir. 24 Ocak kararları enflasyonu düşürmek, ödemeler dengesini düzeltmek, ihracatı artırmak ve serbest piyasa ekonomisine geçmek önceliği ile alınmıştır. Ülkede ihracata dayalı ekonomik büyümenin sağlanması nihai hedef olarak görülmüştür. Bu açıdan ülkedeki ekonomik büyümenin kaynakları ve bu kaynakların büyüme üzerindeki etkisi çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Ekonomik büyümede enerjinin rolünü ön plana alan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ekonomik büyümede enerjinin rolünün yanında ekonomik kompleksitenin ve doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de yenilenebilir enerji tüketimi, yenilenemez enerji tüketimi, ekonomik kompleksite ve doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1981-2015 dönemi için ARDL yöntemi ile incelenmiştir. ARDL sınır testi değişkenler arasında uzun dönemde ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Uzun dönemde Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi ekonomik büyümeyi azaltırken yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimi ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Diğer taraftan ekonomik kompleksitenin ve doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi sırasıyla negatif ve pozitif çıkmıştır.

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yusuf Kemal ÖZTÜRK* Doğan BARAK** Dr. Öğr. Üyesi* Araş. Gör.**

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 24 Ocak 1980 kararları Türkiye ekonomisi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda, 1980'den sonra uygulanan dışa açık ve ihracata dayalı ekonomi politikası ülkeye önemli değişiklikler getirmiştir. 24 Ocak kararları enflasyonu düşürmek, ödemeler dengesini düzeltmek, ihracatı artırmak ve serbest piyasa ekonomisine geçmek önceliği ile alınmıştır. Ülkede ihracata dayalı ekonomik büyümenin sağlanması nihai hedef olarak görülmüştür. Bu açıdan ülkedeki ekonomik büyümenin kaynakları ve bu kaynakların büyüme üzerindeki etkisi çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Ekonomik büyümede enerjinin rolünü ön plana alan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ekonomik büyümede enerjinin rolünün yanında ekonomik kompleksitenin ve doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de yenilenebilir enerji tüketimi, yenilenemez enerji tüketimi, ekonomik kompleksite ve doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1981-2015 dönemi için ARDL yöntemi ile incelenmiştir. ARDL sınır testi değişkenler arasında uzun dönemde ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Uzun dönemde Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimi ekonomik büyümeyi azaltırken yenilenemez enerji kaynaklarının tüketimi ekonomik büyümeyi artırmaktadır. Diğer taraftan ekonomik kompleksitenin ve doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi sırasıyla negatif ve pozitif çıkmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..