Modern sanayi, 2000’ li yıllara değin üç büyük evrim geçirerek gelişimini tamamlamıştır. Sonrasında ilk kez Hannover 2011 Fuarında Almanların ortaya attığı Endüstri 4.0 adı verilen yeni bir döneme girilmiştir. Endüstri 4.0, birbirleriyle etkileşebilen, duyargalar aracılığı ile ortamı idrak edebilen ve veri analizi yapıp gereksinimleri tespit edebilen robotlara üretimi teslim edip, daha az maliyetli ancak daha kaliteli üretim yapmayı amaçlar. Üretimde artan bu robotlaşma ise robot ekonomisinin doğmasına neden olurken, bazı temel ekonomik parametreleri de olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Bu olumsuz etkilerin giderilmesinde yeni bir vergi türü adından sıklıkla bahsettirir olmuştur. Bu çalışmada, üretimde otomasyonlaşmanın başta işsizlik olmak üzere ekonomik değişkenler üzerindeki olumsuz etkilerinin robot vergisi ile nasıl giderilebileceği irdelenecektir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yiğit YILDIZ Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Modern sanayi, 2000’ li yıllara değin üç büyük evrim geçirerek gelişimini tamamlamıştır. Sonrasında ilk kez Hannover 2011 Fuarında Almanların ortaya attığı Endüstri 4.0 adı verilen yeni bir döneme girilmiştir. Endüstri 4.0, birbirleriyle etkileşebilen, duyargalar aracılığı ile ortamı idrak edebilen ve veri analizi yapıp gereksinimleri tespit edebilen robotlara üretimi teslim edip, daha az maliyetli ancak daha kaliteli üretim yapmayı amaçlar. Üretimde artan bu robotlaşma ise robot ekonomisinin doğmasına neden olurken, bazı temel ekonomik parametreleri de olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Bu olumsuz etkilerin giderilmesinde yeni bir vergi türü adından sıklıkla bahsettirir olmuştur. Bu çalışmada, üretimde otomasyonlaşmanın başta işsizlik olmak üzere ekonomik değişkenler üzerindeki olumsuz etkilerinin robot vergisi ile nasıl giderilebileceği irdelenecektir.

  • Gelişmekte olan ülkelerin önemli yapısal sorunlardan biri de cari açık sorunudur. Cari açık sorununa neden olan dış ticaret açığının etkisinin azaltılmasında turizm gelirleri hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, ülkemizde turizmin gelişmesini sağlamak amacıyla 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Bahse konu kanun ile turizme dayalı ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin, bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden “Turizm Payı” alınması kararlaştırılmıştır. Bu çalışmada söz konusu turizm payının hukuki statüsü ve vergi hukukundaki yeri detaylıca incelenecektir.

  • Ekonomik büyümenin ana öğelerinden biri olan enerji, aynı zamanda insanlığın olmazsa olmaz gereksinimlerinden birisidir. Artan dünya nüfusu ve meydana gelen endüstriyel gelişmeler, bir yandan küresel enerji talebini arttırırken, diğer yandan fosil esaslı geleneksel enerji rezervlerini azaltmaktadır. Ayrıca fosil yakıtların çevreye zarar vermesi ve yetersiz rezerv sahibi ülkeleri dışa bağımlı hale getirmesi ilgiyi yenilenebilir enerji kaynaklarına çekmektedir. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi üretimi ve kullanımı son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiştir. Böylece söz konusu yeni nesil enerji kaynağı, pek çok ülkede hem kullanılır hem de teşvik edilir hale gelmiştir. Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyeli açısından hayli zengin bir yapıya sahiptir. Bu durum ise ülkemizde yenilenebilir enerji alanında yeni bir sektörün doğmasına neden olup, yatırımcılar için cazip bir fırsat teşkil etmektedir. Bilindiği üzere yatırımcının birincil amacı kar elde etmek ve elde edeceği bu karı maksimum düzeyde tutmaktır. Bu bağlamda işletmeler için avantajlı bir gider kalemi olan amortisman, yenilenebilir enerji yatırımları için kritik bir öneme sahip olmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda rüzgar enerji santrallerindeki amortisman uygulaması irdelenecek ve bu hususla ilgili olarak bir çözüm önerisi getirilecektir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..