Vergilerin yalnızca mali amaçlarla değil, sosyal, kültürel vb. amaçlarla kullanılmaya başlanması; kamu ekonomisinin büyümesine, vergi oranlarının yükselmesi ile yeni vergilerin konulmasına ve dolayısıyla vergi mevzuatında dağınıklık ve karmaşıklıklara paralel olarak mükellef hak ve özgürlüklerine yönelik ihlal iddialarının çoğalması sonucu mükelleflerle vergi idaresini sık sık karşı karşıya getirmektedir. Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla herkesin başvurabileceği anayasa şikayeti veya ülkemizde bilinen adıyla bireysel başvuru, vergi idaresi ile olan hukuki uyuşmazlıklarını, olağan idari veya yargısal yollarla gideremeyen tüm mükelleflerin, anılan uyuşmazlıklarından kaynaklı mağduriyetlerinin çözümüne imkan sağlayan bir hak arama yoludur. Bu kapsamda, çalışmamızda ilgili mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar, vergi hukuku yönünden irdelenmeye çalışılmıştır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Yasin ÇOLAK Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergilerin yalnızca mali amaçlarla değil, sosyal, kültürel vb. amaçlarla kullanılmaya başlanması; kamu ekonomisinin büyümesine, vergi oranlarının yükselmesi ile yeni vergilerin konulmasına ve dolayısıyla vergi mevzuatında dağınıklık ve karmaşıklıklara paralel olarak mükellef hak ve özgürlüklerine yönelik ihlal iddialarının çoğalması sonucu mükelleflerle vergi idaresini sık sık karşı karşıya getirmektedir. Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla herkesin başvurabileceği anayasa şikayeti veya ülkemizde bilinen adıyla bireysel başvuru, vergi idaresi ile olan hukuki uyuşmazlıklarını, olağan idari veya yargısal yollarla gideremeyen tüm mükelleflerin, anılan uyuşmazlıklarından kaynaklı mağduriyetlerinin çözümüne imkan sağlayan bir hak arama yoludur. Bu kapsamda, çalışmamızda ilgili mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar, vergi hukuku yönünden irdelenmeye çalışılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..