115 No.lu VUK sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Bu şekilde mükellefler açısından önemli bir sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak VUK’un 413. maddesine göre sirküler vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı durumda olan tüm mükellefler için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere çıkarılır. Dolayısıyla beyan – ödeme sürelerinin farklı olmasından kaynaklanan sorun sirküler ile çözülmeye çalışılmamalıdır.

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Fatih SARAÇOĞLU* - Özgür ŞAHAN** * Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü - ** Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üni., İİBF Sağlık Yönet

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 115 No.lu VUK sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Bu şekilde mükellefler açısından önemli bir sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak VUK’un 413. maddesine göre sirküler vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı durumda olan tüm mükellefler için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere çıkarılır. Dolayısıyla beyan – ödeme sürelerinin farklı olmasından kaynaklanan sorun sirküler ile çözülmeye çalışılmamalıdır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..