UFRS/ TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Startları) düzenlemeleri gereği, ticari işlemler kapsamında ortaya çıkan vade farkları zaman temelli olarak dağıtılmaktadır. Bu esas, gelir ve gider unsurlarının tümü için geçerlidir. Daha dar kapsamda, UFRS düzenlemelerine göre vade farkının zaman temelli dağıtımı, hem hasılat hem de finansal kiralamaya ilişkin gelirler için de geçerlidir. Finansal kiralama düzenlemesi Türk Vergi Mevzuatına UFRS’den iktibas edilmiştir. Bu düzenleme gereği, bu işlemlerde vade farkları ilgili dönemlere dağıtılarak ilgili dönemlerin vergisel karı hesaplanmaktadır. Ancak bu şekilde öngörülen vergisel raporlama, bir bütün olarak gelir raporlamasının ahengini bozmaktadır. Bu çalışmanın amacı vergi mevzuatı dahilinde yanoktasınpılmış olan finansal kiralama düzenlemesi ile bir bütün olarak gelirin vergisel raporlanmasında ortaya çıkan ahenksizliğin tartışılmasıdır. Çalışma kapsamında, hasılat ve finansal kiralama düzenlemeleri kısıtı ile konu değerlendirilecektir

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Arif AYLUÇTARHAN * Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, Eski Vergi Müfettişi,

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • UFRS/ TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Startları) düzenlemeleri gereği, ticari işlemler kapsamında ortaya çıkan vade farkları zaman temelli olarak dağıtılmaktadır. Bu esas, gelir ve gider unsurlarının tümü için geçerlidir. Daha dar kapsamda, UFRS düzenlemelerine göre vade farkının zaman temelli dağıtımı, hem hasılat hem de finansal kiralamaya ilişkin gelirler için de geçerlidir. Finansal kiralama düzenlemesi Türk Vergi Mevzuatına UFRS’den iktibas edilmiştir. Bu düzenleme gereği, bu işlemlerde vade farkları ilgili dönemlere dağıtılarak ilgili dönemlerin vergisel karı hesaplanmaktadır. Ancak bu şekilde öngörülen vergisel raporlama, bir bütün olarak gelir raporlamasının ahengini bozmaktadır. Bu çalışmanın amacı vergi mevzuatı dahilinde yanoktasınpılmış olan finansal kiralama düzenlemesi ile bir bütün olarak gelirin vergisel raporlanmasında ortaya çıkan ahenksizliğin tartışılmasıdır. Çalışma kapsamında, hasılat ve finansal kiralama düzenlemeleri kısıtı ile konu değerlendirilecektir

  • "Ceza hükümlerini içeren tamamlayıcı kanunlarda" düzenleme getiren 5728 sayılı kanun 08.02.2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığı ile birçok kanunun yanında 213 sayılı V.U.K. ve 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.'a da yeni düzenlemeler getirmiştir. Vergi mevzuatı çerçevesinde ceza hükümleri içeren kanunlar olarak Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka- nun(un)da yapılan değişikler genel itibari ile yeni ceza kanununun "suç ve ceza siyasetine" uyum amaçlı yapılan düzenlemeleri ifade etmektedir. Bununla birlikte V.U.K. 359. ve 360. madde hükümlerinin ve söz konusu kanunun bu hükümlere getirdiği yeni düzenlemelerin açıklama ve değerlendirmeye muvafık olduğu düşünülmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..