Kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel ve temel hizmet sunma usulü yüz yüze hizmet sunmadır. Kamu yönetimlerinin bilişim teknolojilerini bünyesine adapte etmesi neticesinde ise hizmet sunma usullerinde bir çeşitliliğe gidilmiş ve bu durum ilgili literatüre e-devlet kavramının kazandırılmasına vesile olmuştur. Devamında kamu kurumlarınca mobil teknolojilerin imkânlarından yararlanmaya yönelik girişimler neticesinde de mobil devlet (m-devlet) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma e-devletin bir uygulama alanı olan vergileme alanındaki elektronik uygulamalara odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de e-vergileme alanına ilişkin e-devlet ve m-devlet bağlamında bir karşılaştırma yapılmıştır. Söz konusu karşılaştırma vergi idaresinin web portalları (e-devleti temsilen) ve mobil uygulamaları (m-devleti temsilen) inceleme nesnesi kabul edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bulgular göstermektedir ki vergileme alanında e-devlete ilişkin uygulamalar, m-devlete ilişkin uygulamalara nazaran daha gelişkin bir yapıdadır. Öte yandan, vergileme alanındaki e-devlet ve m-devlet uygulamaları karmaşık bir görünüm sergilemekte olup, bütüncül bir bakış açısıyla yeniden ele alınmaya muhtaç bir görünüm arz etmektedir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

*Nuh ATEŞ - **Fatih GÜRSES *Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı - **Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Uludağ Üni

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel ve temel hizmet sunma usulü yüz yüze hizmet sunmadır. Kamu yönetimlerinin bilişim teknolojilerini bünyesine adapte etmesi neticesinde ise hizmet sunma usullerinde bir çeşitliliğe gidilmiş ve bu durum ilgili literatüre e-devlet kavramının kazandırılmasına vesile olmuştur. Devamında kamu kurumlarınca mobil teknolojilerin imkânlarından yararlanmaya yönelik girişimler neticesinde de mobil devlet (m-devlet) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, bu çalışma e-devletin bir uygulama alanı olan vergileme alanındaki elektronik uygulamalara odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de e-vergileme alanına ilişkin e-devlet ve m-devlet bağlamında bir karşılaştırma yapılmıştır. Söz konusu karşılaştırma vergi idaresinin web portalları (e-devleti temsilen) ve mobil uygulamaları (m-devleti temsilen) inceleme nesnesi kabul edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bulgular göstermektedir ki vergileme alanında e-devlete ilişkin uygulamalar, m-devlete ilişkin uygulamalara nazaran daha gelişkin bir yapıdadır. Öte yandan, vergileme alanındaki e-devlet ve m-devlet uygulamaları karmaşık bir görünüm sergilemekte olup, bütüncül bir bakış açısıyla yeniden ele alınmaya muhtaç bir görünüm arz etmektedir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..