27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa “İmha Edilmesi Gereken Mallar” başlıklı 278/A maddesi ihdas edilmiştir. Söz konusu düzenleme ile birlikte, 496 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen şartları taşıyan mükellefler bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtialarını, takdir komisyonu kararı olmaksızın emsal bedelle değerlemeye ve emsal bedelle değerlemiş oldukları emtianın maliyet bedelini gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alabilmektedir. Vergi mevzuatımıza eklenen bu düzenlemenin usul ve esasları, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu ile imha işlemlerinin muhasebeleştirilmesi makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Seda KOSKA Vergi Müfettiş Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • 27.03.2018 tarih ve 30373 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa “İmha Edilmesi Gereken Mallar” başlıklı 278/A maddesi ihdas edilmiştir. Söz konusu düzenleme ile birlikte, 496 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen şartları taşıyan mükellefler bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtialarını, takdir komisyonu kararı olmaksızın emsal bedelle değerlemeye ve emsal bedelle değerlemiş oldukları emtianın maliyet bedelini gelir/kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alabilmektedir. Vergi mevzuatımıza eklenen bu düzenlemenin usul ve esasları, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu ile imha işlemlerinin muhasebeleştirilmesi makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..