Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla devletin egemenlik gücüne dayanarak koyduğu mali yükümlülüklerin en önemlisidir. Kamu hizmetlerinin devamlı bir şekilde yürütülmesi açısından devletin sürekli vergi gelirlerine ihtiyacı vardır. Beyan usulüne dayanan vergilendirme sistemlerinde vergi denetimi kaçınılmazdır. Vergi denetiminin her türlü teknolojiden yararlanarak bu teknolojiyi iyi kullanan, mevzuata hakim kişilerce yapılması kayıt dışılığın azaltılmasında en etkili yoldur. Vergi denetimi türlerinden biri olan yaygın yoğun vergi denetimi, kayıt dışı çalışan işyerlerini kayıt altına alarak vergi kayıp ve kaçağını önlemede kamu maliyesine olumlu katkıda bulunurken, aynı zamanda sosyal güvencesi olmayan çalışanların tespit edilerek kayıt dışı istihdamla mücadeleye de katkı sağlamaktadır. Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması için ülkemizde vergi mevzuatında yaygın ve yoğun vergi denetimi yoklama başlığı altından çıkarılmalı ve yoklamadan ayrı ve daha kapsamlı bir vergi denetim türü olarak mevzuattaki yerini almalıdır. Ayrıca, vergi dairelerince gerçekleştirilen elektronik yoklamalar risk analiz odaklı yapılarak, vergi dairelerinin vergi incelemesi dışındaki vergi denetimi türlerindeki etkinlikleri artırılmalıdır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Fazlı YILDIZ* - Erkan DURU** * Doç. Dr. Kütahya Dumlupınar Üni,İİBF Maliye. - **Gelir Uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığı.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Vergi, kamu hizmetlerinin finansmanı amacıyla devletin egemenlik gücüne dayanarak koyduğu mali yükümlülüklerin en önemlisidir. Kamu hizmetlerinin devamlı bir şekilde yürütülmesi açısından devletin sürekli vergi gelirlerine ihtiyacı vardır. Beyan usulüne dayanan vergilendirme sistemlerinde vergi denetimi kaçınılmazdır. Vergi denetiminin her türlü teknolojiden yararlanarak bu teknolojiyi iyi kullanan, mevzuata hakim kişilerce yapılması kayıt dışılığın azaltılmasında en etkili yoldur. Vergi denetimi türlerinden biri olan yaygın yoğun vergi denetimi, kayıt dışı çalışan işyerlerini kayıt altına alarak vergi kayıp ve kaçağını önlemede kamu maliyesine olumlu katkıda bulunurken, aynı zamanda sosyal güvencesi olmayan çalışanların tespit edilerek kayıt dışı istihdamla mücadeleye de katkı sağlamaktadır. Vergi denetiminde etkinliğin sağlanması için ülkemizde vergi mevzuatında yaygın ve yoğun vergi denetimi yoklama başlığı altından çıkarılmalı ve yoklamadan ayrı ve daha kapsamlı bir vergi denetim türü olarak mevzuattaki yerini almalıdır. Ayrıca, vergi dairelerince gerçekleştirilen elektronik yoklamalar risk analiz odaklı yapılarak, vergi dairelerinin vergi incelemesi dışındaki vergi denetimi türlerindeki etkinlikleri artırılmalıdır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..