STOKLARIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA İNCELENMESİ ve MUHASEBE KAYITLARI

01.07.20190

Türkiye Muhasebe Standartları stok kalemlerini net gerçekleşebilir değer ve maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlemeye tabi tutmakta ve muhasebeleştirmektedir. Stokların maliyeti satın alma maliye DEVAMINI OKU

VERİ MERKEZLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

01.07.20190

Veri merkezleri, veri depolama, yedekleme, kurtarma, veri ve ağ yönetimi gibi hizmetleri sunan yerler olarak tanımlanabilir. Teknolojik gelişmeler ile birlikte, günlük hayatta sürekli olarak veri üret DEVAMINI OKU

SAHTE FATURA KULLANIMINDA ve KAYIT DIŞI ALIM/SATIMLARDA KDV SORUMLULUĞU

01.07.20190

Sahte fatura kullanan veya kayıt dışı alıp satan işletmelerin alış maliyetlerinin kabul edildiği durumlara vergi incelemelerinde sıklıkla rastlanmaktadır. Belgesiz mal ve hizmet dolaşımının önlenebilm DEVAMINI OKU

KAMBİYO İŞLEMLERİNDEKİ BSMV’NİN İHRACAT KARŞISINDAKİ DURUMU

01.07.20190

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu’nun 31.03.2008 tarih ve 2008/23459 sayılı kararı DEVAMINI OKU

GLOBAL BİR SORUN; KÜRESEL VERGİ REKABETİ

01.07.20190

Küreselleşme ve internet teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde dijital ekonomi büyümüş, sermayenin mobilitesi kolaylaşmış, uluslararası ticaret hacmi genişlemiş, uluslararası şirketlerin sayıları DEVAMINI OKU
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen Dijital (Kripto) para ve Elektronik para kavramların
Birleşik Krallık Maliye Bakanı (Chancellor ofthe Exchequer) Philip Hammond 2018 SonbaharBü
Genel olarak özel hukukçular tarafından incelenmiş olan ?abus de droit? yani hakkın kötüye
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B