2018 YILINDA DÜNYA GENELİNDEKİ KURUMLAR VERGİSİ REFORMLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

05.09.20190

Bu çalışmanın amacı OECD genelinde 2018 yılında gerçekleştirilen kurumlar vergisi reformlarını değerlendirmektir. Bu kapsamda yapılan reformları üç grupta toplamak mümkündür. Bazı ülkeler yasal kuruml DEVAMINI OKU

TASFİYESİ TAMAMLANMIŞ ŞİRKETLER HAKKINDA VERGİ İNCELEMESİ

05.09.20190

Vergi incelemeleri, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılmasına yönelik idari işlemlerdir. Ticaret sicilinden silinme ise, tasfiyesi tamamlanan şirketlerin tüzel kişiliğini kaybetmesi son DEVAMINI OKU

VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ İNCELEMELERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISI ve KONUYA İLİŞKİN ÖNERİLER

05.09.20190

Vergi Denetim Kurulunca yapılan vergi incelemeleri kapsamında, veraset ve intikal vergisi incelemeleri de yapılmaktadır. Veraset ve İntikal Vergisi mükelleflerinden, iktisap ettikleri ticari servetler DEVAMINI OKU

7104 ve 7186 SAYILI KANUN’A GÖRE HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME ve HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİ

05.09.20190

Vergi mevzuatımıza 01/01/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, katma değer vergisi yönünden hasılat esaslı vergilendirme yöntemi, gelir ve kurumlar vergisi yönünden de hasılat esaslı kazanç tespiti yön DEVAMINI OKU

SERVET VERGİLERİ BAĞLAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE UYGULAMALARI

05.09.20190

Son yaşanan küresel kriz, dünya üzerindeki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde gelir/servet dağılımındaki eşitsizliklerin yeniden sorgulamasına yol açmıştır. Servet unsurlarının vergilendirilmesi DEVAMINI OKU
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen Dijital (Kripto) para ve Elektronik para kavramların
Birleşik Krallık Maliye Bakanı (Chancellor ofthe Exchequer) Philip Hammond 2018 SonbaharBü
Genel olarak özel hukukçular tarafından incelenmiş olan ?abus de droit? yani hakkın kötüye
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B