KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN KORUMALI İŞ YERİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

10.01.20200

Ülkemizde engelli vatandaşlarımız ile ilgili genel sorunları azaltmak, bunları topluma kazandırmak, gelişmelerini ve mutlu olmalarını sağlamak, mesleki rehabilitasyon ve istihdamlarını sağlamak veya a DEVAMINI OKU

7143 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAM İHLAL ve KISMİ İHLAL HALLERİNİN VERGİ İNCELEME SÜRELERİNE ve TARH ZAMANAŞIMINA ETKİSİ

10.01.20200

Çalışmamızda, yeni bir ‘zamanaşımı durma hali’ nin hüküm altına alındığı 7143 sayılı Kanunda öngörülen kısmi ihlal ve tam ihlal halleri tanımlanarak ihlal tarihi, vade tarihi ve ihlal türlerine göre y DEVAMINI OKU

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE DOĞRUDAN VERGİLERE İLİŞKİN SORUNLAR ve OECD’NİN BEPS EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10.01.20200

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) gelişmesiyle birlikte, dünyada dijital ekonominin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan, dijital ekonomi gelişmeye devam ederken, mevcut vergilen DEVAMINI OKU

MÜKELLEF HAKLARI BAĞLAMINDA VERGİ İNCELEMELERİNDE DİLEKÇE HAKKININ KULLANIMI

10.01.20200

Vergi incelemesinden maksat ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit etmek ve sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen vergi incelemeleri mükelleflerle vergi idaresini karşı karşıya get DEVAMINI OKU

KENTSEL RANTLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖRNEK: AMERİKAN FEDERAL GELİR VERGİSİNDE GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

06.01.20200

Kentsel rantların vergi idaresince hakkaniyetli bir şekilde vergilendirilememesi son yıllarda oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Türk Gelir Vergisi Kanunu’nun yapısal zafiyet ve eksiklikleri bu olg DEVAMINI OKU
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin belirli bir standarda kavuşturulması, mükellef ile kam
Türk Vergi Sisteminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma müessesesi
Gelir vergisi, en az geçim indirimi, artan oranlılık, ayrım ilkesi ve istisna ve muafiyetl
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B