OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ SİSTEMİ ve VERGİ DENETİMİ

08.01.20190

Osmanlı Devleti’nin ilk mâlî denetim teşkilatı olan Başbaki Kulluğu, devletin mali problemlerini çözmek ve vergi gelirlerini denetlemek üzere oluşturulmuştur. Çalışmamızda vergi denetimi, Osmanlı Devl DEVAMINI OKU

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ DENETİM ALGILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

08.01.20190

Kamu finansmanının en önemli gelir kaynağı olan vergilerin, zamanında ve eksiksiz toplanabilmesini sağlayan unsurlardan birisi de etkin bir vergi denetim sistemine sahip olmaktır. Vergi denetimi, idar DEVAMINI OKU

VERGİ İNCELEMESİNDE STOK HAREKETLERİ ile ENVANTER DEFTERİNİN ÖNEMİ, BU KAPSAMDA ETKİNLİĞİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

08.01.20190

İşletmenin dönen varlıkları içinde önemli bir kalem olan stokların, vergi mevzuatına uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığının, doğru bir biçimde beyanlara yansıtılıp yansıtılmadığının tespiti v DEVAMINI OKU

KAYITDIŞI EKONOMİNİN DİNAMİKLERİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME

08.01.20190

Kayıtdışı ekonomi; ülkelerin sosyo-ekonomik yapısıyla ilgili çok yönlübir olgu durumundadır. Bu çalışmada kayıtdışı ekonomi ile vergi yükü, faiz oranı ve nüfus artış oranı arasındaki ilişkiler 1980-20 DEVAMINI OKU

AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARI EŞLİĞİNDE TÜRKİYE’DEKİ VERGİ DENETİMİNİN GELİŞİMİ

08.01.20190

Küreselleşmenin etkisiyle dünyanın küçük bir köy olarak kabul edildiği bu dönemde daha da mikro düzeyde entegrasyona sahip ekonomik bir topluluk olan Avrupa Birliği, kurulma aşamasından bu zamana kada DEVAMINI OKU
Konkordato, mali yapısı bozulan borçlu ile alacaklının belli şartlarda uzlaşarak mahkeme t
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele

TOBiN VERGiSi

13.08.20180

Bu yazımızda tobin vergisi etraflıca incelenerek, spekülatif kısa vadeli sermaye hareketle
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar
Konkordato, mali yapısı bozulan borçlu ile alacaklının belli şartlarda uzlaşarak mahkeme t
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de V