SERMAYE TAMAMLAMA FONUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖNERİLER

07.02.20200

Bilindiği üzere şirketler, mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulan iktisadi birimlerdir. Şirketlerin birçok kuruluş amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlarından biri de maksimum kar elde etmektedir. Fakat DEVAMINI OKU

İHBAR İKRAMİYESİ MÜESSESESİ

06.02.20200

1905 sayılı Kanunda, daimi nitelikteki vergilerden yanlış beyanname vermek veya çift defter tutmak veya sair suretlerle ketmedilmiş olanları haber verenlere tahakkuk edecek vergi ve misil ceza tutarla DEVAMINI OKU

MERNİS ADRESİNDE TEBLİĞ SORUNU

06.02.20200

Tebliğ işlemi vergi uygulamalarında önem arz eden bir konudur. Vergi mevzuatı uyarınca tarh işlemi ancak yapılan işlemin tebliği ile hüküm ifade etmektedir. 2018 yılında yapılan yasal değişiklikle MER DEVAMINI OKU

ORTAKLARIN ve KANUNİ TEMSİLCİLERİN ŞAHSİ MALVARLIKLARINDAN ÖDEDİKLERİ ŞİRKET VERGİLERİNE İLİŞKİN RÜCU HAKLARI

06.02.20200

Sermaye şirketi olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar ile vergi cezaları, yasal ödevleri yerine g DEVAMINI OKU

VERGİLEME TEKNİĞİ AÇISINDAN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİNİN İNCELENMESİ

06.02.20200

Vergi ödevinin ortaya çıkması ve son bulması belli bir süreç dahilinde gelişmektedir. Bu süreç, vergileme tekniği olarak ifade edilmektedir. Mükellef açısından vergi borcunun ödenmesi, devlet açısında DEVAMINI OKU
Gelir vergisi, en az geçim indirimi, artan oranlılık, ayrım ilkesi ve istisna ve muafiyetl
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin belirli bir standarda kavuşturulması, mükellef ile kam
Türk Vergi Sisteminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma müessesesi
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B