HUKUKİ BELİRLİLİK İLKESİ AÇISINDAN VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ’NDE ZAMANAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

04.08.20200

Anayasal vergileme ilkelerinden biri olan hukuk devleti ilkesi uyarınca bireylerin hukuk kurallarını önceden bilmesi vergilemede belirlilik açısından son derece büyük bir öneme haizdir. Vergileme DEVAMINI OKU

HAZIRLAYICI MAHİYETTE BİR ÖN İŞLEM: VERGİ İNCELEME TUTANAĞI ve VERGİ İNCELEMESİ SONUCUNDA DÜZENLENEN RAPORLAR

05.08.20200

Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılıp, tespit edilip, sağlanması amacıyla yapılan vergi incelemesi, araştırma faaliyetleriyle başlayıp tespit edilen hususların tutanağa geçirilmesi DEVAMINI OKU

GELİR VERGİSİNDE BASAMAK ÇEŞİTLİLİĞİ: ÜLKE UYGULAMALARI KAPSAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

05.08.20200

Vergi yükünün toplum kesimleri arasında adaletli dağılımını tesis etmenin önemli bir aracı artan oranlı vergilemedir. Vergi sistemini daha adil duruma getirmek ve kamu gelirlerini arttırabilmek üz DEVAMINI OKU

TÜRKİYE’DE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN VERGİLEMEDE ADALET İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

04.08.20200

Maliye politikasının en önemli araçlarından birisi olan vergilerin, ekonomi üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri bulunmaktadır. Söz konusu etkilerin olumlu sonuç doğurabilmesi için vergi yükünü DEVAMINI OKU

MİRASÇILAR TARHİYATA MUHATAP TUTULABİLİR Mİ?

04.08.20200

Vergi mevzuatımızda genel olarak tarhiyatın muhatabı vergi mükellefleri olmakla birlikte, ölüm olayı kişiliği sona erdirdiğinden ölen mükellef adına tarhiyat yapılması mümkün değildir. Diğer taraf DEVAMINI OKU
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Türkiye?de sigorta sektörünün mevcut durumu, gelişmiş ülkelerdeki sigorta seviyesinin geri
Artan kamusal ihtiyaçların karşılanmasında vergiler, devletin başvurduğu kaynaklardan en ö
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı