GERÇEK KİŞİLERİN FOREKS İŞLEMLERİNDEN ELDE ETTİĞİ GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

07.10.20190

Dünyada son yıllarda foreks piyasası hızlı bir büyüme göstermiştir. Bunun en önemli nedeni küçük miktarlı sermaye ile yüksek miktarda gelir elde etme ihtimalinin olmasıdır. Türkiye’de ise foreks işlem DEVAMINI OKU

ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ve TÜRKİYE’NİN BULUNDUĞU KONUM

09.10.20190

Uluslararası (zararlı) vergi rekabeti konusunun merkezinde yer alan ve vergi cenneti diye tabir edilen ülkelerin vergisel teşvikleri nedeniyle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ciddi vergi geliri k DEVAMINI OKU

TAHSİL YETKİSİNİN ANAYASAL SINIRLARI

07.10.20190

Devletin sahip olduğu en önemli yetkilerden biri tahsil yetkisidir. Ancak her yetkinin olduğu gibi tahsil yetkisinin kullanımı da sınırsız değildir. Vergiler başta mülkiyet hakkı olmak üzere kişilerin DEVAMINI OKU

TÜRK VERGİ HUKUKUNDAKİ “KANUNİ TEMSİLCİ” ile İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ “YÖNETİCİ” KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

07.10.20190

Türk Vergi Hukuku’nda kanuni temsilcilerin şirketin ödenmeyen vergi ve buna bağlı borçlar ile vergi cezalarına ilişkin sorumluluğu hem 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda hem de 6183 sayılı Amme Alacakla DEVAMINI OKU

AGRESİF VERGİ PLANLAMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ: ÇİFT İRLANDA-HOLLANDA SANDVİÇ YÖNTEMİ

07.10.20190

Vergi planlaması, uluslararası büyük şirketler tarafından vergi yüklerini azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu planlamalardan yararlanabilmek için kullanılan en önemli argüman, ülkeler arasındak DEVAMINI OKU
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen Dijital (Kripto) para ve Elektronik para kavramların
Birleşik Krallık Maliye Bakanı (Chancellor ofthe Exchequer) Philip Hammond 2018 SonbaharBü
Genel olarak özel hukukçular tarafından incelenmiş olan ?abus de droit? yani hakkın kötüye
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B