VERGİ İNCELEMESİNDE DİNLENME TALEBİNDE BULUNMA HAKKI

09.02.20210

Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden birisi olan “Durum Çalışması” yapılmıştır. Buna göre, genel olarak uygulamada “dinlenme talep etme hakkı” kullanımı ile ilgili olarak tutulan tutanaklar DEVAMINI OKU

KORONAVİRÜSÜN BÜTÇE GİDER ve GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

02.02.20210

Koronavirüs1 dolayısıyla devlet bütçesinin gider ve gelir kalemleri2 etkilenmiştir. Giderler 2020 yılında %20,2 oranında artarken, en yüksek artış oranı %34 ile faiz giderlerinde meydana gelmiş DEVAMINI OKU

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN KAPSAMI ve ÖRNEK UYGULAMA

02.02.20210

Vergi teşviklerinden olan yatırım indirimi uygulaması, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 2009 yılı kazançlarıyla birlikte indirimli vergi teşviki sağlamaktadır. Bu vergi teşvikinden yararlanm DEVAMINI OKU

SAHTE BELGE DÜZENLEME FİİLİ ile MÜCADELEDE VUK’UN 160/A MADDESİNİN UYGULANMASI SORUNLAR ve ÖNERİLER

05.02.20212

Vergi hukukunda suç olarak düzenlenmekte olan sahte belge düzenleme fiili ve sahte belge kullanma fiili her dönemde karşımıza çıkabilmektedir. Zaman zaman cezların artırılması, farklı düzenlemeler DEVAMINI OKU

7194 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRA ÜCRET GELİRİNİN BEYANI ve DİĞER GELİR UNSURLARI ile BEYANI HALİNDE VERGİLENDİRİLMESİ

02.02.20210

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1 DEVAMINI OKU
Mükelleflerin vergi uyum düzeyleri demografik, ekonomik, idari, siyasi, psikolojik ve ahla
Gelir vergisi kanunu, mükelleflerin gelirleri üzerinden belirli giderlerinin düşülerek mük
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı