YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARMA İŞLERİ ile KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN MALİYETLER YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

12.05.20170

İnşaat işlerinin vergilendirilmesi, vergi kanunlarında özel olarak açıklanmasına ihtiyaç duyulmuş ve yapılan iş nedeniyle vergileme prensibi açısından genel iş ve işlemlerden bir takım farklılıklar iç DEVAMINI OKU

ANONİM ve LİMİTED ŞİRKETTE SERMAYENİN AZALTILABİLMESİ İÇİN TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR

11.05.20170

Anonim ile limited şirketler, zaman zaman sermayenin azaltılması yoluna başvururlar. Şirket sermayesinin azaltılması esasında sermaye artırımı gibi şirket sözleşmesinde değişiklik yapılmasını gerektir DEVAMINI OKU

ÖZELGE SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

01.06.20170

Yeni bir yasal düzenleme yapıldığında gerek mükelleflerin gerekse de vergi uygulaması ile görevli personelin uygulamanın ne şekilde olacağı konusunda tereddüt yaşaması doğal olmakla birlikte, ne tür i DEVAMINI OKU

DAMGA VERGİSİ KANUNUNDA YATIRIMLARI ARTIRMAK AMACIYLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

12.05.20170

09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete?de 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu Kanun ile ekonomi ortamını DEVAMINI OKU

YILLARA SARİ İNŞAAT ve ONARIM İŞLERİNDE İADE ve KARŞILAŞILAN BAŞLICA SORUNLAR

15.02.20170

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri, başladıkları yılda bitmeyip, sonraki yıllara da yayılan inşaat ve onarım işleridir. Gelir Vergisi Kanununun, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından da geçerli olan tic DEVAMINI OKU
İnşaat işlerinin vergilendirilmesi, vergi kanunlarında özel olarak açıklanmasına ihtiyaç d
İnşaat işlerinin vergilendirilmesi, vergi kanunlarında özel olarak açıklanmasına ihtiyaç d
Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulama Genel Tebliğinin yayımlanması ile birlikte KDVK Geçici
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 256. maddesinde defter ve belgelerin yetkililere ibraz edi
Günümüzde tüketicinin beğenisini kazanabilmek, kaliteli mamül üretebilmek ve nihayet rekab
1