GENÇ GİRİŞİMCİLERE SAĞLANAN KAZANÇ İSTİSNASI ve PRİM TEŞVİKİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR

02.11.20200

Son yıllarda dünyada genç işsizlik oranları hızla yükselmekte ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Japonya, Kore ve Çin gibi bazı ülkeler, işgücü piyasası eğitim programları, girişimcilik eğiti DEVAMINI OKU

GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞLARINA İLİŞKİN 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMENİN RANT VERGİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

02.11.20200

Kentsel rant oluşumunun en önemli nedenlerinden biri, kamunun almış olduğu planlama kararlarıdır. Mevcut imar hakkı izinlerinin arttırılması ve bu beklentiye yönelik spekülatif hareketler, kent pl DEVAMINI OKU

DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN ANAYASANIN VERGİLENDİRMEYE HAS İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

02.11.20200

Dijital hizmet sektöründen sağlanan gelirleri vergilendirmek adına 7 Aralık 2019 tarihli 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik DEVAMINI OKU

ÖZKAYNAKLA FİNANSMANIN TEŞVİK EDİLMESİNDE VERGİNİN ROLÜ ve ÖNERİLER

02.11.20200

Şirketler finansman ihtiyaçlarını borçlanma ve öz kaynak temini olmak üzere iki alternatif yoldan karşılama imkanına sahiptirler. Şirket yöneticileri genellikle borçlanmanın maliyeti özkaynak mali DEVAMINI OKU

VADE FARKLARININ ZAMAN TEMELLİ DAĞITIMININ HASILAT ve FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

02.11.20200

UFRS/ TFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Startları) düzenlemeleri gereği, ticari işlemler kapsamında ortaya çıkan vade farkları zaman temelli olarak dağ DEVAMINI OKU
Gelir vergisi kanunu, mükelleflerin gelirleri üzerinden belirli giderlerinin düşülerek mük
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı