KORONAVİRÜSE KARŞI İŞ SÜREKLİLİĞİNE YÖNELİK IMF, CIAT, IOTA ve OECD’NİN VERGİ OTORİTELERİ İÇİN TAVSİYELERİ

04.07.20200

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi, sağlığın yanı sıra ekonomi alanında da dünya genelinde olumsuz sonuçlara sebep o DEVAMINI OKU

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM İŞLERİNDE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ STANDART İADE SİSTEMİ ve SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

01.07.20200

Teknolojinin hızlı bir gelişme gösterdiği günümüz dünyasında gerek bireysel ihtiyaçların karşılanmasında gerekse devletlerin vatandaşlarına hizmet sunmasında teknoloji tabanlı uygulamaların kullanılma DEVAMINI OKU

VERGİ DÜZLEŞTİRME HİPOTEZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1970-2019

01.07.20200

Maliye politikasının sürdürülebilirliğini ölçmeye yönelik ampirik çalışmaya olanak sağlayan, vergi düzleştirme hipotezi, hükümetlerin vergi oranlarındaki bozulmayı minimuma indirmeyi amaçladığını ve b DEVAMINI OKU

SERVET VERGİLERİNİN TARİHSEL SÜREÇ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

01.07.20200

Modern toplumlarda servetin yeni formlara bürünmesi ekonomik etkinlik ve gelir eşitsizliği bağlamında servet vergilerini yeniden sorgulanır hale getirmiştir. Gelir eşitsizliğine çözüm yolu olarak sunu DEVAMINI OKU

FAALİYETİNİ TERK EDEN ve YERLEŞİM YERİ ADRESİ TESPİT EDİLEMEYEN MÜKELLEF/KANUNİ TEMSİLCİLERE DEFTER BELGE İSTEME YAZILARININ TEBLİĞ USULÜ

01.07.20200

Vergi incelemesi amacıyla defter belge isteme yazılarının muhatabına tebliğ edilebilmesi için Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen tebliğ hükümlerine uymak gerekmektedir. Ancak faaliyetini terk etmiş ya DEVAMINI OKU
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, cari işlemler açıkları yapısal bir sorun haline ge
Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığında
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de V
Uzlaşma, ikmalen, re?sen, idarece yapılan tarhiyat konusu vergi ve cezalarda, idare ile mü
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi