TÜRKİYE’DEKİ VERGİ DENETİM YAPISI ile BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ VERGİ DENETİM YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

01.11.20190

Devletler, önemli bir gelir kaynağı olan vergilerin cebri olma özelliği nedeniyle vergileri toplarken az veya çok bir dirençle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle devletler yasal gücünü kullanarak denetim DEVAMINI OKU

336. MADDE HÜKMÜNÜN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI YÖNÜNDEN UYGULANABİLİRLİĞİ

01.11.20190

Yürürlükte bulunan 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan özel usulsüzlük cezaları ile 336. madde hükmünün uygulanabilirliğinin bulunmaması, ileride VUK’a eklenebilecek yeni bir özel usulsüzlük fiil DEVAMINI OKU

VERGİ İDARESİNİN KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile BİLGİ PAYLAŞIMI

01.11.20190

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesine eklenen 6. fıkra ile vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılması hususu düzenlenmiştir. Bunun için ilgili kurum veya kuruluş DEVAMINI OKU

TÜRKİYE’DE TÜTÜNE UYGULANAN ÖTV ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

01.11.20190

Tütün ürünleri tüketiminin dünyada genel olarak artış göstermesi, bu konuya olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Çeşitli düzenlemelerle tütün ürünlerinin tüketiminin sınırlandırılması amaçlanmakta DEVAMINI OKU

YIL İÇERİSİNDE İŞVEREN DEĞİŞTİREN MÜKELLEFLERİN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

01.11.20190

Gelir Vergisi Kanunu’nda düzenlenen yedi gelir unsurundan birisi olan ücret gelirleri esas olarak iki farklı yönteme göre vergilendirilmektedir. Bu yöntemlerden birincisi, ücret gelirlerinin gerçek üc DEVAMINI OKU
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin belirli bir standarda kavuşturulması, mükellef ile kam
Türk Vergi Sisteminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma müessesesi
Gelir vergisi, en az geçim indirimi, artan oranlılık, ayrım ilkesi ve istisna ve muafiyetl
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B