KİTAP DETAY

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Türk Vergi Sistemi’nin temelini oluşturan başlıca kanunlardandır. Gelir İdaresi Başkanlığının kamuoyu ile paylaştığı rakamlara göre, Aralık 2020 tarihi itibariyle faal gelir vergisi mükellefi sayısı 2.086.100, stopaj gelir vergisi mükellefi sayısı 3.238.862, gayrimenkul sermaye iradı faal mükellef sayısı 2.056.305, basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı ise 808.571’dir. Bu rakamlar bile gelir vergisinin etki alanını ve önemini göstermek için başlı başına yeterlidir.

Bilindiği gibi Türk Vergi Sistemi beyan esasına dayalıdır. Bu sistemin başarı ile uygulanabilmesi, mükelleflerin ve uygulayıcıların vergi kanunlarına nüfuz edebilmesi ile mümkün olabilecektir. Gerek mükelleflerin gerekse meslek mensuplarının vergi kanunlarına yeteri kadar nüfuz edebilmesi içinde mevzuatın açık, anlaşılabilir ve sade olması gereklidir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten bugüne, 313 adet tebliğ ve 99 adet sirküler yayımlanmıştır. Yine mükelleflerin vergi uygulamaları sırasında tereddüte düştüğü konulara ilişkin olarak idare tarafından verilmiş sayısız özelge mevcuttur. Bu durum gelir vergisi mevzuatımızı oldukça geniş ve dağınık bir hale getirmiştir. Gerek mükellefler ve meslek mensupları gerekse akademik çalışma yapanlar bu durumun çeşitli zorluklara sebebiyet verdiğini dile getirmektedir.

Bu kitabın kaleme alınmasındaki temel amaçta geniş ve dağınık bir yapıya sahip olan gelir vergisi mevzuatının uygulamasında karşılaşılabilecek hususlara açıklık getirmektir. Bu hususlara açıklama getirirken de yöntem olarak örnek olaylar üzerinden gidilmesi tercih edilmiştir. Böylelikle bu vergi ile muhatap olacak kişilerin Gelir Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine nüfuz edebilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

Sayfa Sayısı: 442

Baskı Yılı: Şubat 2021 (Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı)

100,00 TL