TÜRKİYE’DE WAGNER KANUNU’NUN SINANMASI: 1960 – 2016 DÖNEMİ ANALİZİ

12.03.20190

Wagner Kanunu, kamu harcamaları ile gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH)arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı üzerine kurulmuş bir hipotezdir. Bu çalışmada Wagner’in geliştirmiş olduğu hipotezin 196 DEVAMINI OKU

HALKA AÇIK ŞİRKETLER ile HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KÂR PAYI AVANSI

06.03.20190

Kar payı avans ödemeleri halka açık ortaklıklar ile halka açık olmayan ortaklıklarda farklı yasal mevzuatlarla düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler şirketlere, ilgili dönem kapanmadan ara dönem finansal ta DEVAMINI OKU

ÖTV İSTİSNASI UYGULANARAK İKTİSAP EDİLEN TAŞITLARIN VERASET YOLUYLA İNTİKALİNDE ÖTV UYGULAMASI

06.03.20190

Yasalarımızda sosyal devlet olmanın bir gereği olarak malul veya engelli kişilere yönelik birçok istisna ve muafiyet düzenlemesi yer almaktadır. Bu kişilerin maddi ve manevi varlığını geliştirmek ve d DEVAMINI OKU

ÖRNEKLERLE VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE UYGULANAN VERGİ İNDİRİMİ MÜESSESESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

06.03.20190

Vergi mevzuatımıza Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 121’nci maddesinde “vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığı altında yeni bir müessese ihdas edilmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme ile DEVAMINI OKU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN KISMİ BÖLÜNME MÜESSESESİ

06.03.20190

Tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile bilançoda yer alan ve en az DEVAMINI OKU
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Vergi ihbarları 1931 yılında yayınlanan 1905 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş ve halen bi
Günümüz ekonomik koşulları dolayısı ile uluslararası piyasalarda faiz ve kur istikrarsızlı
Genel olarak özel hukukçular tarafından incelenmiş olan ?abus de droit? yani hakkın kötüye
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar