DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİNDE İDARİ SÜREÇ ile YARGIYA BAŞVURU

02.10.20200

Ekonomide ve teknolojide meydana gelen değişimler nedeniyle günümüzde vergi türleri ve yükleri artmaktadır. Vergi mevzuatının sık sık değişmesi, karmaşık niteliği, idarenin daha fazla vergi geliri DEVAMINI OKU

KAMUDA BİR ESNEK ÇALIŞMA DENEYİMİ: VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ COVID-19 SÜRECİNDE ESNEK ÇALIŞMASI

02.10.20200

Türkiye’nin ve dünyanın COVID-19 pandemisi ile mücadele ettiği bu dönemde, Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı Genelgesine istinaden kamu görevlileri esnek çalışmışlardır. Bilişim teknolojilerindeki DEVAMINI OKU

E-TİCARETE İLİŞKİN KDV UYGULAMASI ve SORUNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

02.10.20200

İçinde bulunduğumuz dönemi ifade etmekte kullanılan “bilgi çağı” sosyal yaşamın farklı alanlarında yenilikler sunarken, ticaretin işleyişinde de köklü değişiklikler getirmektedir. Bu yeni çağın ti DEVAMINI OKU

SERBEST BÖLGE KAZANÇ İSTİSNASINDA FAALİYET RUHSAT TARİHİNİN ÖNEMİ

02.10.20200

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na eklenen geçici 3. madde ile 06.02.2004 tarihine kadar serbest bölgelerde alım-satım faaliyetinde bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatl DEVAMINI OKU
Gelir vergisi kanunu, mükelleflerin gelirleri üzerinden belirli giderlerinin düşülerek mük
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı