İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ BAĞLAMINDA 115 NO.LU VUK SİRKÜLERİ

31.07.20190

115 No.lu VUK sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. Bu şekilde mükellefler açısından önemli bir sorun giderilmeye çalışılmaktadı DEVAMINI OKU

FOREX İŞLEMLERİ, SİSTEMİN İŞLEYİŞİ ve BU İŞLEMLERİN GİDER VERGİLERİ KANUNU (B.S.M.V) KARŞISINDAKİ DURUMU

31.07.20190

Forex piyasası, teknolojik gelişmeler ve hızlı internet erişiminin kolaylaşması ile yavaş yavaş geniş kitlelere yayılmaya başlamış ve günümüzde işlem hacmi milyar dolarlara ulaşmıştır. Bu genişleme ve DEVAMINI OKU

VERGİSEL ARAMANIN ŞARTLARI

31.07.20190

Vergisel arama, bir koruma tedbiri olan adli aramanın vergi hukukuna özgü bir türüdür. Vergisel arama ile yükümlü ve/veya kaçakçılıkla ilgili kişilerin üzerlerinde, evlerinde, işyerlerinde ve benzeri DEVAMINI OKU

DİJİTAL EKONOMİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE SANAL İŞYERİ KAVRAMININ SONUÇLARI

31.07.20190

Devletlerin vergilendirme yetkilerinin sınırı “ikamet ilkesi” ve “kaynak ilkesi” olmak üzere iki farklı ilkeye göre belirlenmektedir. Ülkelerin vergilendirme yetkilerinin çakışmaması için çifte vergil DEVAMINI OKU

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN SON İÇTİHATI ÇERÇEVESİNDE İHTİRAZİ KAYIT

31.07.20190

Beyan esasına dayanan Türk vergi sisteminde mükellef ve vergi sorumlularının, kendi beyannamelerine karşı dava açma hakları bulunmamaktadır. İhtirazi kayıt müessesesi, bu durumun istisnalarından birid DEVAMINI OKU
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen Dijital (Kripto) para ve Elektronik para kavramların
Birleşik Krallık Maliye Bakanı (Chancellor ofthe Exchequer) Philip Hammond 2018 SonbaharBü
Genel olarak özel hukukçular tarafından incelenmiş olan ?abus de droit? yani hakkın kötüye
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B