YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER ve DİĞER ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

02.01.20210

Yurt dışı çıkış harcı 1963 yılında mevzuatımıza girerek uygulanmaya başlanmıştır. Dönem dönem verimsizliği gerekçe gösterilerek uygulamadan kaldırılmış olsa da, günümüz Türkiye’sinde yurt dışına çıkı DEVAMINI OKU

TÜRKİYE’DE E-VERGİLEME: E-DEVLET ve M-DEVLET BAĞLAMINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

02.01.20210

Kamu kurum ve kuruluşlarının geleneksel ve temel hizmet sunma usulü yüz yüze hizmet sunmadır. Kamu yönetimlerinin bilişim teknolojilerini bünyesine adapte etmesi neticesinde ise hizmet sunma usulle DEVAMINI OKU

KORONAVİRÜS KRİZİNDEN ÇIKIŞTA TÜRKİYE’DE ALINAN EKONOMİK ÖNLEMLER VE KAMU POLİTİKALARININ ÖNEMİ

15.01.20210

Küresel koronavirüs salgını, yalnızca halk sağlığını tehdit etmekle kalmamış, arz-talep dengesini bozarak ticari faaliyetleri durma noktasına getirmiş, ulusal ekonomileri ve küresel ekonomiyi bugün DEVAMINI OKU

KORONAVİRÜS (COVID-19) KRİZİ ve İNOVATİF BİR VARLIK VERGİSİ

15.01.20210

Dünyada ülkeler 2001 ve 2008-2009 yıllarında yaşanılan küresel ekonomik krizin yaralarını henüz sarmaya çalışırken, ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) kriziyle mücadele etmek için yaptıkları harcam DEVAMINI OKU

BORÇLANMA MALİYETLERİNİN VERGİ USUL KANUNU/MSUGT, TMS/TFRS ve BOBİ FRS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

02.01.20210

Borçlanma bir diğer adıyla yabancı kaynaklar, sermaye piyasalarının gelişmesi ve çeşitlenmesiyle işletmelerin finansman kaynakları arasında gün geçtikçe önemli hale gelmektedir. Öz kaynak kullanıma DEVAMINI OKU
Gelir vergisi kanunu, mükelleflerin gelirleri üzerinden belirli giderlerinin düşülerek mük
Vergi uyuşmazlıklarının, dava yoluna başvurmadan idari yollarla çözümünü sağlayan uzlaşma
Ülkemizde sıkça rastlandığı üzere, KDV mükellefleri tarafından hastanelere Merkezi Sterili
Geçtiğimiz yıllar içerisinde ekonomi gündeminde en sık yer alan konulardan birisi, Avrupa
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı