UÇAK YAKITLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ve İHTİYATİ YAKIT SORUNU

09.09.20180

Yurtdışına sefer yapan uçakların yurtiçinde kullandıkları yakıtın vergilendirilmesinde uçaklarda uçuş emniyeti açısından bulunması zorunlu olan yakıtın fiziksel olarak ayrı bir bölümde olup olmadığı, DEVAMINI OKU

TÜRKİYE'DEKİ VERGİ AFLARI: 2018 YILI VERGİ AFFININ İNCELENMESİ

04.09.20180

Vergi affı genel olarak, vergi kanunlarına aykırı hareket edenlere uygulanan idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması olarak tanımlanır. Vergilemenin temeli devlet ve bireyler arasındaki eko DEVAMINI OKU

TÜRKİYE’DE VERGİ GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

08.09.20180

Özet Günümüz modern toplumlarında kamusal hizmetlerin en önemli finansman kaynağı vergilerdir. Devlet anlayışındaki değişim ve gelişime paralel olarak vergiler kamu giderlerinin finansmanın yanında, DEVAMINI OKU

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

03.09.20180

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de türev finansal araçlardan elde edilen gelirin vergilendirilmesine ilişkin esasları değerlendirmektir. Bu kapsamda Türkiye’de uygulanmakta olan gelir vergisi ve kurumlar DEVAMINI OKU

SPORCU ÜCRETLERİNDEN TEVKİF YOLUYLA ALINAN GELİR (STOPAJ) VERGİSİNİN İADESİ

04.09.20180

7103 sayılı Kanunla, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununa, Ek 12?nci madde eklenmiştir. 3289 sayılı Kanuna eklenen söz konusu madde ile sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir verg DEVAMINI OKU
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele

TOBiN VERGiSi

13.08.20180

Bu yazımızda tobin vergisi etraflıca incelenerek, spekülatif kısa vadeli sermaye hareketle
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar
Döviz girişi sağlayan faaliyetler ülkelerin kalkınmasında önem arz etmektedir. Bu faaliyet
İçsel büyüme literatüründe yer alan çalışmaların cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkele
Küresel bir yapıya dönüşen ve tek ekonomi halini alan dünya ticaretinde ülkeler bir pazar
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de V

TOBiN VERGiSi

13.08.20180

Bu yazımızda tobin vergisi etraflıca incelenerek, spekülatif kısa vadeli sermaye hareketle