TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN KAYNAĞI OLARAK; ENERJİ TÜKETİMİ, EKONOMİK KOMPLEKSİTE ENDEKSİ ve DOĞAL KAYNAK BOLLUĞUNUN ROLÜ

07.05.20200

24 Ocak 1980 kararları Türkiye ekonomisi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda, 1980'den sonra uygulanan dışa açık ve ihracata dayalı ekonomi politikası ülkeye önemli değişiklikler getirmiştir. DEVAMINI OKU

YOL VERGİSİ (YOL ve TRAFİK KATKI PAYI), BENZERİ YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI ve ÖNERİLER

01.05.20200

Yol vergisi, Osmanlı Devleti’nde uygulanmış ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında da başvurulan bir vergi olup, sonradan yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak son günlerde gündeme gelen “Yol ve Trafik Katkı Pay DEVAMINI OKU

ENVANTER DEFTERİ ile ENVANTER (STOK) İNCELEMELERİNDEKİ AKSAKLIKLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

01.05.20200

Ekonomik büyüklük içerisinde, emtia üretim ve satışı önemli bir yer tutmakla birlikte vergiye tabi işlemler boyutuyla da önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak emtia üretim ve satışının gerçekleşmesini mü DEVAMINI OKU

TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN VERGİ TARHİYATLARININ HUKUKA UYGUNLUĞU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

01.05.20200

Şirketlerin hukuk düzeninde varlığı ticaret sicilinden silinmeleriyle birlikte ortadan kalkmaktadır. Hukuki olarak herhangi bir ehliyeti olmayan hükmi şahısların temsilinden söz etmek mümkün değildir. DEVAMINI OKU

ÖZELGELER ve YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE UZLAŞMA MÜESSESESİNDE HATANIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALAR ve VERGİ USUL KANUNUNUN 3.MADDESİ KAPSAMINDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

01.05.20200

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan uzlaşma müessesesinin konusunu oluşturan hususlarda hataların bulunması, uzlaşmanın taraflarının ön görmediği bir durumdur. Bu nedenle ihtilaf konusu hususlar DEVAMINI OKU
Gelir vergisi, en az geçim indirimi, artan oranlılık, ayrım ilkesi ve istisna ve muafiyetl
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin belirli bir standarda kavuşturulması, mükellef ile kam
Türk Vergi Sisteminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma müessesesi
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı
Mevcut vergi sistemimizde, gerçek kişilerin gelirlerinin ve kurumların kazançlarının vergi
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B