Organizasyonların en temel hedeflerinden biri verimli bir iş sürecine sahip olmaktır. Günümüzde gerek kamu kurumları gerekse özel işletmelerin üzerinde özellikle durduğu konuların başında gelen performans değerlendirme, çalışanların davranışlarının, becerilerinin, potansiyel güçlerinin ve benzer niteliklerinin farklı çalışanlarla karşılaştırılması ve sistematik bir ölçümleme yapılmasıdır. Performans değerlendirme süreci izleme, analiz etme, sonuçları derleme ve bu sonuçların ilgili yerlere gönderilmesini kapsar. Uygulaması eskilere dayanan bir insan kaynakları aracı olarak performans değerlendirme ve buna ilişkin yöntemler, zaman içerisinde mevcut gelişmelere uyum sağlayarak daha kullanılır ve gelişmiş bir hale getirilmiştir. Ancak ne olursa olsun değerleme sürecine ilişkin hatalar her dönemde varlığını korumakta ve bu durum, çıkan sonuçların sıhhatini sorgular hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, performans değerleme sürecinde yapılan veya gözlemlenen hatalar hakkında okuyucuya açıklayıcı bilgiler sunmaktır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ufuk ÜNLÜ Dr.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Organizasyonların en temel hedeflerinden biri verimli bir iş sürecine sahip olmaktır. Günümüzde gerek kamu kurumları gerekse özel işletmelerin üzerinde özellikle durduğu konuların başında gelen performans değerlendirme, çalışanların davranışlarının, becerilerinin, potansiyel güçlerinin ve benzer niteliklerinin farklı çalışanlarla karşılaştırılması ve sistematik bir ölçümleme yapılmasıdır. Performans değerlendirme süreci izleme, analiz etme, sonuçları derleme ve bu sonuçların ilgili yerlere gönderilmesini kapsar. Uygulaması eskilere dayanan bir insan kaynakları aracı olarak performans değerlendirme ve buna ilişkin yöntemler, zaman içerisinde mevcut gelişmelere uyum sağlayarak daha kullanılır ve gelişmiş bir hale getirilmiştir. Ancak ne olursa olsun değerleme sürecine ilişkin hatalar her dönemde varlığını korumakta ve bu durum, çıkan sonuçların sıhhatini sorgular hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, performans değerleme sürecinde yapılan veya gözlemlenen hatalar hakkında okuyucuya açıklayıcı bilgiler sunmaktır.

  • İnsanların bir arada yaşama ihtiyacı kültürün oluşumunu sağladığı gibi, devlet mekanizmasına olan ihtiyacı da meydana getirmiştir. Devletin varlığı, en önemli gelir kaynağı olan vergiyi doğurmuş, bu anlamda devlet-vatandaş ilişkisi, vergi ödeme bilinci ve vergisel adalet anlayışı topluma ait vergi kültürünün oluşumuna katkıda bulunmuştur. Toplumların zaman içerisinde oluşan değerleri, inançları, gelenekleri ve davranışları vergi kültürü üzerinde etkiler bırakmıştır. Bu nedenle her toplumun vergiye bakış açısı farklı olmuştur. Sosyal süreçler ile toplum üzerinde zorlayıcı gücü olan verginin etkileşime yönelik zaman içerisinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, oldukça geniş bir kavram olan kültür olgusunun vergi kültürünü nasıl etkilediğini ve vergi kültürünün daha kapsayıcı bir unsurolan kültüre bağlı olarak nasıl değiştiğini açıklamaya çalışmaktır. Anahtar Kelimeler: Kültür, Vergi Kültürü, Temel Değerler, Mükellef. Jel Sınıflandırma Kodları: H20, Z10.

  • Anonim şirketlerde, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulları hukuki işlem niteliğinde karar alarak görevlerini icra ederler. Bu nedenle yönetim kurulu kararları da hukuki işlem niteliğindedir ve hukukun genel prensipleri bu kararlar içinde geçerlidir. Her hukuki işlemde olduğu gibi yönetim kurulu kararları da sakat olabilir. Bilindiği gibi hukukumuzda sakatlık üç çeşittir; yokluk, iptal ve batıl karar. Batıl karar, kurucu unsurlarda eksiklik anlamına gelir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..