Toplumun gelişmişlik göstergelerinden biri olan okuryazarlık gelişen ve değişen dünya ile birlikte farklı türlere ayrılmıştır. Bu türlerden biri de mükelleflerin vergisel konularda bilgi sahibi olduğu ve işlemlerini herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan yerine getirebilme becerisine sahip olduğu vergi okuryazarlığıdır. Vergi okuryazarlığı yüksek olan toplumlarda vergi bilinci, vergi ahlakı, vergi uyumu gibi vergiye karşı tutum ve davranışları etkileyen faktörler olumlu yönde gelişmektedir. Mükellefler ekonomik ve mali kararlarını daha rasyonel almaktadır. Vergi okuryazarlığının kazanılması ve geliştirilmesinde rol oynayan en önemli faktör eğitimdir. Bu kapsamda çalışmada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü müfredatında yer alan Vergi Hukuku,Mali Yargı Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Uygulamaları derslerinin bölüm öğrencilerinin vergi okuryazarlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İkili lojistik regresyon analizi ile yapılan çalışmada vergi hukuku, Türk Vergi Sistemi, Mali Yargı Hukuku ve Vergi Uygulamaları derslerine ilişkin bilgi düzeyine sahip öğrencilerin diğer öğrencilere göre vergi okuryazarlıkları yüksek çıkmıştır. Vergi Ceza Hukuku dersine ilişkin ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Okuryazarlığı, İkili Lojistik Regresyon Jel Sınıflandırma Kodları: H20, H22, H29

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ulvi SANDALCI * Araş. Gör. Dr., Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Toplumun gelişmişlik göstergelerinden biri olan okuryazarlık gelişen ve değişen dünya ile birlikte farklı türlere ayrılmıştır. Bu türlerden biri de mükelleflerin vergisel konularda bilgi sahibi olduğu ve işlemlerini herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan yerine getirebilme becerisine sahip olduğu vergi okuryazarlığıdır. Vergi okuryazarlığı yüksek olan toplumlarda vergi bilinci, vergi ahlakı, vergi uyumu gibi vergiye karşı tutum ve davranışları etkileyen faktörler olumlu yönde gelişmektedir. Mükellefler ekonomik ve mali kararlarını daha rasyonel almaktadır. Vergi okuryazarlığının kazanılması ve geliştirilmesinde rol oynayan en önemli faktör eğitimdir. Bu kapsamda çalışmada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü müfredatında yer alan Vergi Hukuku,Mali Yargı Hukuku, Vergi Ceza Hukuku, Türk Vergi Sistemi ve Vergi Uygulamaları derslerinin bölüm öğrencilerinin vergi okuryazarlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İkili lojistik regresyon analizi ile yapılan çalışmada vergi hukuku, Türk Vergi Sistemi, Mali Yargı Hukuku ve Vergi Uygulamaları derslerine ilişkin bilgi düzeyine sahip öğrencilerin diğer öğrencilere göre vergi okuryazarlıkları yüksek çıkmıştır. Vergi Ceza Hukuku dersine ilişkin ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Okuryazarlığı, İkili Lojistik Regresyon Jel Sınıflandırma Kodları: H20, H22, H29

  • Devletler vergiler yoluyla mali ve mali olmayan birçok kamu politikası yürütmektedir. Bu kamu politikalarının istenilen amaç ve hedefler doğrultusunda etkin olarak kullanılabilmesi için vergi gelirlerinin en az kayıpla tahsil edilmesi gerekmektedir. Birçok ülkede vergi denetimleri yoluyla vergi kayıp ve kaçakları önlenmeye çalışılarak vergi gelirlerindeki kayıp azaltılmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızın konusunu oluşturan yaygın ve yoğun vergi denetimi ile mükelleflerin belge düzenine uyması, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ve mükelleflerin eğitilerek vergisel hataların önlenmesi amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak yaygın ve yoğun vergi denetimi ile defter, levha ve belge kontrolüne ilişkin denetim, ödeme kaydedici cihazların kullanımına ilişkin denetim, yol denetimleri ve günlük hâsılatın tespitine ilişkin denetimler yapılmaktadır. Çalışmada, 2001-2017 yılları verileri ile bu dönemde vergi denetimi ile ilgili yapılan değişiklikler göz önüne alındığında yaygın ve yoğun vergi denetiminde yıllar itibariyle etkin olarak nitelendirebileceğimiz önemli bir ilerleme kaydedilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..