Türk Vergi Sisteminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma müessesesi ile vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında çeşitli nedenlerle meydana gelen ihtilaflar, yargıya intikal etmeden önce taraflar arasında barışçıl bir yolla çözümlenmektedir. Doktrinde uzlaşma müessesini, vergileme ilkelerine aykırılık gösterdiği gerekçesiyle eleştiren görüşler ile fayda ve verimlilik açısından vazgeçilmez bir uygulama olduğunu savunan görüşler mevcuttur. Vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinde önemli bir araç olan vergileme ilkeleri, vergilemeden beklenen fonksiyonların gerçekleşmesinde yol gösterici durumundadır. Uzlaşma müessesesi, birçok vergisel uygulamada olduğu gibi, bazı vergileme ilkeleri ile uyumlu iken bazı vergileme ilkeleri ile çelişkiler gösterebilmektedir. Makalemizde öncelikle uzlaşma müessesesi ve Türk Vergi Sistemi uygulaması anlatılmış olup, daha sonra bu müessese teorik anlamda doktrinde yer alan görüşler çerçevesinde tartışma konusu olan vergilendirme ilkeleri kapsamında değerlendirilmiştir.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Emrah AK Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Türk Vergi Sisteminde 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan uzlaşma müessesesi ile vergi mükellefleri ile vergi idaresi arasında çeşitli nedenlerle meydana gelen ihtilaflar, yargıya intikal etmeden önce taraflar arasında barışçıl bir yolla çözümlenmektedir. Doktrinde uzlaşma müessesini, vergileme ilkelerine aykırılık gösterdiği gerekçesiyle eleştiren görüşler ile fayda ve verimlilik açısından vazgeçilmez bir uygulama olduğunu savunan görüşler mevcuttur. Vergi sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesinde önemli bir araç olan vergileme ilkeleri, vergilemeden beklenen fonksiyonların gerçekleşmesinde yol gösterici durumundadır. Uzlaşma müessesesi, birçok vergisel uygulamada olduğu gibi, bazı vergileme ilkeleri ile uyumlu iken bazı vergileme ilkeleri ile çelişkiler gösterebilmektedir. Makalemizde öncelikle uzlaşma müessesesi ve Türk Vergi Sistemi uygulaması anlatılmış olup, daha sonra bu müessese teorik anlamda doktrinde yer alan görüşler çerçevesinde tartışma konusu olan vergilendirme ilkeleri kapsamında değerlendirilmiştir.

  • Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesi ile 'Telif Kazançları' vergiden istisna edilmiştir. Bu kapsamda kazanç elde eden mükellefler, söz konusu kanun maddesinde şartları sağlıyorlarsa bu gelirlerini beyan etmeyeceklerdir. Son yıllarda ülkeler arası ulaşımın ve ticaretin artmasıyla paralel olarak eser sahipleri eserlerini yurtdışında değerlendirmekte ve gelir elde etmektedirler. Gelir Vergisi Kanunu Madde 18'de söz edilen telif kazançları istisna hükümlerinin kazancın yurtdışından elde edilmesi durumunda geçerli olup olmayacağı ve bu noktada ortaya çıkan tevkifat sorumluluğu tartışmalı bir konudur. Çalışmamızda telif kazançları istisnası hakkında genel bir bilgi verilmiş ve yurtdışından sağlanan telif bedeli kazancı ile ilgili olarak istisna hükmü ile tevkifat ve KDV sorumluluğu değerlendirilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin taraf olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları içerisindeki konuyla ilgili hükümler irdelenmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..