Bilindiği üzere şirketler, mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulan iktisadi birimlerdir. Şirketlerin birçok kuruluş amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlarından biri de maksimum kar elde etmektedir. Fakat şirketler zaman zaman karı bırakın beklenenden çok daha fazla zarar etmekteler ve bu nedenle de sermayelerinin önemli bir kısmını veya tamamını da kaybedebilmektedirler. Bu nedenle de şirketler bu kayıplarını önlemek ve gerekli tedbirleri almak için sermaye azaltma, sermaye artırma ve sermaye tamamlama gibi kararlar almaktadırlar. Yetkili organlarca sermaye tamamlama kararının alınması durumunda ise şirketler birçok sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu sorunlardan biri de sermaye tamamlama fonun nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkindir. Bu çalışmada ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi, konu ile ilgili yayımlanan Tebliğ ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan yeni hesap planı taslağı dikkate alınarak, sermaye tamamlama fonun hangi öz kaynak hesap grubunda, hangi hesapta izlenebileceği ve raporlanabileceğine ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Açıklamasıİndir
Makale
VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Zeki DOĞAN Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü.

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Bu çalışmada, işverenlerce gereken tüm tedbirlerin alınarak iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması amacı ile yayımlanan ve 6645 sayılı Kanun’un 25. maddesi ile 31 Aralık 2018 tarih 30642 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in” de yer alan işsizlik sigortası primi işveren payı teşvikine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

  • Türkiye’de sermaye şirketleri, faaliyet hacimlerine göre daha fazla sermayeye sahip olmak, bilanço açıklarını veya zararlarını kapatmak, ekonomik krizlerden daha az olumsuz etkilenmek, ortakların ortaklıktan çıkarılması veya ayrılması, kısmi bölünme, yasal zorunluk gibi nedenlerden dolayı zaman zaman sermaye azaltımı kararları vermektedirler. Fakat bu şirketler, vergi kanunlarımızda sermaye azaltımı ile ilgili özel bir düzenlemenin olmaması, tebliğ ve sirkülerin de yayımlanmaması nedeniyle bazı vergisel sorunlar yaşamaktadırlar. Bu çalışmada ise sermaye şirketlerinin sermaye azaltımında karşılaştıkları bu sorunlara ve çözümüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

  • Bilindiği üzere şirketler, mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulan iktisadi birimlerdir. Şirketlerin birçok kuruluş amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlarından biri de maksimum kar elde etmektedir. Fakat şirketler zaman zaman karı bırakın beklenenden çok daha fazla zarar etmekteler ve bu nedenle de sermayelerinin önemli bir kısmını veya tamamını da kaybedebilmektedirler. Bu nedenle de şirketler bu kayıplarını önlemek ve gerekli tedbirleri almak için sermaye azaltma, sermaye artırma ve sermaye tamamlama gibi kararlar almaktadırlar. Yetkili organlarca sermaye tamamlama kararının alınması durumunda ise şirketler birçok sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu sorunlardan biri de sermaye tamamlama fonun nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkindir. Bu çalışmada ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi, konu ile ilgili yayımlanan Tebliğ ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanan yeni hesap planı taslağı dikkate alınarak, sermaye tamamlama fonun hangi öz kaynak hesap grubunda, hangi hesapta izlenebileceği ve raporlanabileceğine ilişkin çözüm önerilerine yer verilmiştir.

  • Hiç yorum bulunmuyor..