Türev sözleşmelerden elde edilen gelirlerin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesi hüküm sürerken, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Damga Vergisi açısından ise istisna hükümleri mevcuttur. Para swapı ve faiz swapı işlemlerinden elde edilen kazanç üzerinden bankalar ya da aracı kurumlar tarafından GVK’nin Geçici 67/1’inci maddesi hükmü gereği %10 nispetinde gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Türev sözleşmelerden elde edilen gelirlerin GVK’nin Geçici 67’nci maddesine tabi olmadığı durumlarda genel hükümlere göre vergilendirme yapılacaktır. İstisna hükümleri ve bazı türev sözleşmelerin tezgahüstü piyasalarda düzenleme imkânının olması peçelemeye de zemin oluşturmaktadır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ahmet KORKMAZ Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Gelir İdaresi uzun süre boyunca (mülga) 26 Seri No?lu KDV Genel Tebliği ile ciro primlerinin hizmetin karşılığı olduğu görüşünü (mülga) 116 Seri No?lu KDV Genel Tebliği ile değiştirmiştir. Böylece, ciro primi ödemelerinin satıcı tarafından alıcı firmaya yapılan iskonto mahiyetinde olduğu, bu nedenle de KDVK?nın 35. maddesi kapsamında gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerektiği görüşünü benimsemiştir. Daha sonra tüm KDV tebliğlerini tek tebliğ haline getiren Gelir İdaresi KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu görüşünü aynen korumuştur. Ayrıca ciro primi ödemelerinde KDV oranı sorunu da çözülmüş olup, ciro primi ödemelerinde, ciro primine konu olan malın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır.

  • Sahte belge kullanma ve sahte belge düzenleme incelemeleri, yapılan vergi incelemelerinin çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde sahte belge kullanma ve sahte belge düzenleme incelemelerinde dikkat edilmesi gereken işlemlere değinilmiştir. Mükelleflerin özel esaslara alınması yeni esaslara bağlanmıştır.

  • Türev sözleşmelerden elde edilen gelirlerin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yönünden vergilendirilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesi hüküm sürerken, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Damga Vergisi açısından ise istisna hükümleri mevcuttur. Para swapı ve faiz swapı işlemlerinden elde edilen kazanç üzerinden bankalar ya da aracı kurumlar tarafından GVK’nin Geçici 67/1’inci maddesi hükmü gereği %10 nispetinde gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Türev sözleşmelerden elde edilen gelirlerin GVK’nin Geçici 67’nci maddesine tabi olmadığı durumlarda genel hükümlere göre vergilendirme yapılacaktır. İstisna hükümleri ve bazı türev sözleşmelerin tezgahüstü piyasalarda düzenleme imkânının olması peçelemeye de zemin oluşturmaktadır.

  • Hiç yorum bulunmuyor..