MAKALE YÖNETİM SİSTEMİMİZ GÜNCELLENDİ

19 Şubat 2019 Salı


 

Vergi Raporu Dergisinin yayın politikamıza uygun ve etik kurallara bağlı yayın hayatını teknolojik olanaklardan yararlanarak daha nitelikli hale getirebilmeye yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Bilindiği üzere hali hazırda kullandığımız makale yönetim sistemimiz ile makaleler sistem üzerinden kabul edilmekte, hakem atamaları sistem üzerinden yapılmakta, yayın kurulu tarafından alınan kararlar sistem üzerinden verilmektedir. Hakemlerin makaleler hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri yazarlar tarafından, yazarların düzeltmeleri de hakemler tarafından sistem üzerinden görünmektedir. Bu arada kör hakem sistemi uygulanmakta, yazarlar tarafından atanan hakem bilgileri, hakemler tarafından da yazar bilgileri görünmemektedir.

Sistemi kurduğumuz ve kullanmaya başladığımız günden bu yana ULAKBİM Trdizin değerlendirme kriterleri esas alınarak; okuyucularımız, yazarlarımız ve hakemlerimiz tarafından iletilen görüşlere göre güncelleme işlemlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda yaptığımız son güncelleme ile;

  • Makaleler ilk yüklendiğinden sistem tarafından otomatik olarak intihal taraması yapılmaktadır.
  • Yüklenen makaleler için hakem ataması yapılmadan önce dergimiz makale yazım kurallarına uygunluk yönünden “ilk inceleme” yapılmakta, düzeltilmesi gereken hususlar için yazara bildirim yapılmaktadır.
  • Hakem değerlendirme sürelerini makul tutabilmek için her bir hakem bazında; değerlendirmesi devam eden makale sayısı, makalelerin ortalama bekleme süresi, kabul ve red işlemlerinin oranları gibi istatistik sayfası oluşturulmuştur.
  • Ayrıca hakem olma talebini iletmek isteyen yazarlarımız (yayınlanan çalışmalar, tecrübe, uzmanlık alanlarına göre yayın kurulu tarafından değerlendirilecektir) ve hakemlikten ayrılmak isteyen hakemlerimiz (özel durumlar sebebiyle makalelerin değerlendirilememesi gibi) için sistem üzerinden online başvuru imkanı getirilmiştir,
  • Yayın kurulu tarafından yapılan toplantılarda zamanın etkin kullanılabilmesi için o ay mevcut makale sayıları ve bu makalelere ilişkin hakem değerlendirmelerinin sayısal değerini gösteren ekran tasarlanmıştır.
  • Ayrıca makalenin ilk yüklendiği tarihten, yayın kurulunun değerlendirmesine gelene kadar yapılan işlemlerin zaman ve işlemi yapan bilgilerini içeren form oluşturulması sağlanmıştır.

Makale yönetim sistemi ile ilgili olarak görüş ve önerilinizi, sistem içerisinde yer alan “Görüş/Öneri Hata Bildirimi” bölümünden iletebilirsiniz.

Saygılar sunarız.

 

Vergi Raporu Dergisi Yayın Kurulu