YAYIN OKUMA VE DANIŞMA KURULU

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Ahmet Ozan KARABULUT 
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Dr. Öğr. Üyesi Akif ABDULLAH
Uludağ Üni. İİBF   Afyon Kocatepe Üni.
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak., E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Barış BAL   
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Aykut GÜLEÇ   Birdoğan MURAT
VMD E. Başkanı, E. Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Burak DEMİRKAN
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Başmüfettişi
     
Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ   Burhan SARGIN
İstanbul Üniversitesi-İktisat Fakültesi   YMM, E. Vergi Başmüfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Cem SEFEROĞLU
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Burak DARICI   Devrim Emre MUTLU
Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF    Vergi Başmüfettişi
     
Coşkun ÇEKİCİLER   Dr. Öğr. Üyesi Dilek AKBAŞ AYDOĞAN
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Gen. Müd. Yard.   İstanbul Medeniyet Üniversitesi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Ebubekir MUTLU
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Dr., Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ    
Pamukkale Üni. İİBF    
     
Prof. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Emrah TUNCER
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Fatih PEKŞEN   Erhan ÜSTÜN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Erkan KIZIL
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Ersin AKÇAY
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Esat YAMAÇ
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Vergi Başmüfettişi
   
Prof. Dr. Hasan Murat ERTUĞRUL   Ethem Tarık ERTÜRK
 Anadolu Üni., İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Halil Tunalı   Eyüp GÖRELİ 
İstanbul Üniversitesi,İktisat Fakültesi    Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Fahrettin AÇAR
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL   Fatih AKTEMUR 
Gelir İdaresi Daire Başk., E. Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Kemal Serkan KESKİN   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
YMM, VMD E. Başkanı, E. Vergi Başmüfettişi   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Muhammet Fatih DAĞLI   Fedai AYDIN
TUSAŞ İDDK Başkanı, E. Vergi Müfettişi   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ   Fehmi EGE
Anadolu Üniversitesi İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Ferhat KARA
Adnan Menderes Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Mücahit CİVRİZ   Feyzullah DURGUT
Devlet Malzeme Ofisi E. Genel Müdürü   Vergi Başmüfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Hakan GÜNER
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Başmüfettişi
     
Nuri ERANIL   Hakan KAVAK
GİB Daire Başk., E. Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Onur GÖK   Dr. Hakan ÖZDEMİR
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü   Vergi Müfettişi
     
Osman EŞGİN    Hamdi ÖZCAN
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı, E. Vergi Müfettişi   Vergi Başmüfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Hasan DEMİR
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Vergi Başmüfettişi
     
Ömer ALANLI   Hasan CANAYAKIN
İzmir Vergi Dairesi Başkanı   Vergi Müfettişi
     
Özgür KUBUŞ   Hasan KİRAZ
VMD E. Başkanı, Vergi Başmüfettişi   Vergi Müfettişi
     
Sedat İÇEL   Hasan SARI
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Başüfettişi   Vergi Müfettişi
     
Serkan KURT   Hurşit KAYA
Daire Başkanı, E. Vergi Başmüfettişi   SGK Müfettişi
     
Suat SARIGÜL   Arş. Gör. Hüseyin Taylan EĞEN 
Vergi Denetim Kurulu E. Başkanı   Hacettepe Üni., İİBF
     
Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI   Dr. Öğr. Üyesi Hicran KASA
E. Anadolu Üni. Rektörü   Türk Hava Kurumu Üniversitesi
     
Taner SARISOY   İbrahim BAHAR
Vergi Başmüfettişi   Vergi Müfettişi
     
Tuğrul CEYLAN   Av. İlhan ÖZKAN
Vergi Başmüfettişi   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Tülin DOĞAN   İlhan TAŞPINAR
VMD E. Başkanı, Vergi Müfettişi   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Ümit GÜNER   Doç. Dr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Adana Vergi Dairesi Başkanı   Hacettep Üni. İİBF
     
Prof. Dr. Yusuf AKAN   Dr. Arş. Gör. İnci SANDALCI
Atatürk Üni. İİBF   Kütahya Dumlupınar Üni. İİBF
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Dr. Öğr. Üyesi İsmail CİĞERCİ
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Afyon Kocatepe Üni. İİBF
     
Zafer KÜTÜK   Dr. Öğr. Üyesi İsmail ENGİN
Vergi Başmüfettişi   Hacı Bayram Veli Üni. İİBF
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   İsmail Hakkı YÜCELEN
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Başmüfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi İsmail İŞLER
    Pamukkale Üni. İİBF
     
    İsmail KARAKOÇ
    Vergi Müfettişi
     
    İsmet POLAT
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Kamuran ÇAĞLAR
    Vergi Müfettişi
     
    Karani ARSLAN
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Kayahan TÜM
    Hatay Mustafa Kemal Üni. İİBF
     
    Levent EMRE
    Vergi Başmüfettişi
     
    Levent ÖZKAYA
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Mehmet BULUT
    Bayburt Üni. İİBF
     
    Mehmet İlkay GÖKPINAR 
    Vergi Müfettişi
     
    Muhammed Kutub BAĞIRGAN 
    E. Vergi Müfettişi
     
    Muhsin BOĞAZ
    Vergi Başmüfettişi
     
    Murat ÖZLEM
    Vergi Müfettişi
     
    Murat SARI
    Vergi Müfettişi
     
    Necmettin GÜNDÜZ
    YMM, E. Vergi Başmüfettişi
     
    Niyazi Koray GÜRHAYTA
    Vergi Başmüfettişi
     
    Okan ATAK 
    E. Vergi Müfettişi, TRT Müfettişi
     
    Osman EŞGİN
    Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı
     
    Ömer GEZER
    Vergi Başmüfettişi
     
    Doç. Dr. Özgür BİYAN
    Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
    Özgüç ERKAN
    Vergi Başmüfettişi
     
    Özgür IRMAK
    Vergi Müfettişi
     
    Ramazan AYDEMİR
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Salih POLAT
    Vergi Başmüfettişi
     
    Doç. Dr. Sercan YAVAN
    Aydın Adnan Menderes Üni. İİBF
     
    Serdar KUŞCU
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Serdar MERMUTLU
    Vergi Müfettişi
     
    Tamer GÜNDOĞDU
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Tolga KAYA
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Tugay KOSKA
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Tuğay GÜNEL
    Çukurova Üniversitesi
     
    Uğur İKİZ
    Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Ulvi SANDALCI
    Kütahya Dumlupınar Üni.
     
    Veysi Cumhur ENSARİOĞLU
    E. Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Yasemin ÇOLAK
    Hacettepe Üni. İİBF
     
    Yıldırım AKBULUT
    Vergi Müfettişi
     
    Yiğit YILMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    YMM, E.Vergi Müfettişi
     
    Yusuf GÜMÜŞ
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Yusuf TEMÜR 
    Tokat GOP Üni.