Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Abdulkadir ÜNAL
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Ahmet BAHÇECİ
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Doç. Dr. Ali Ender ALTUNOĞLU
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Muğla Sıtkı Kocaman Üni.
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Alper İbrahim GÜRER
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Dr. Öğr. Üyesi Akif ABDULLAH
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Afyon Kocatepe Üni.
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Marmara Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak., E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Burak DEMİRKAN
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Burhan SARGIN
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Devrim Emre MUTLU
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Ebubekir MUTLU
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Emrah TUNCER
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Emre ÇEVİK
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Kemal Serkan KESKİN   Erhan ÜSTÜN
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Erkan KIZIL
Adnan Menderes Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Prof. Dr. Ersan ÖZ
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Pamukkale Üniversitesi
     
Nuri ERANIL   Ersin AKÇAY
GİB Grup Başk., E. Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Onur GÖK   Esat YAMAÇ
E. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Fedai AYDIN
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Sedat İÇEL   Ferhat KARA
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Suat SARIGÜL   Feyzullah DURGUT
E. Vergi Denetim Kurulu Başkanı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Gürcü GÜNGÖR
E. Anadolu Üni. Rektörü   Vergi Müfettişi
     
Taner SARISOY   Hakan GÜNER
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Tuğrul CEYLAN   Hamdi ÖZCAN
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf AKAN   Hasan DEMİR
Atatürk Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Hasan SARI
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Zafer KÜTÜK   Hasan TOPRAK
Vergi Müfettişi   SGK Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Hurşit KAYA
Dokuz Eylül Üni. İİBF   SGK Müfettişi
     
    Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
    Vergi Müfettişi
     
    İbrahim BAHAR
    Vergi Müfettişi
     
    İlhan ÖZKAN
    Vergi Müfettişi
     
    İlhan TAŞPINAR
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
    Hacettep Üni. İİBF
     
    Dr. Öğr. Üyesi İsmail CİĞERCİ
    Afyon Kocatepe Üni. İİBF
     
    Dr. Öğr. Üyesi İsmail ENGİN
    Hacı Bayram Veli Üni. İİBF
     
    Dr. Öğr. Üyesi İsmail İŞLER
    Pamukkale Üni. İİBF
     
    İsmail KARAKOÇ
    Vergi Müfettişi
     
    İsmet POLAT
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Kamuran ÇAĞLAR
    Vergi Müfettişi
     
    Karani Arslan
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Kayahan TÜM
    Hatay Mustafa Kemal Üni. İİBF
     
    Levent EMRE
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Mehmet BULUT
    Bayburt Üni. İİBF
     
    Mehmet Fatih ÖZMEN
    Vergi Müfettişi
     
    Mesut ALTUNDAĞ
    Vergi Müfettişi
     
    Muhammet Fatih DAĞLI
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Murat SARI
    Vergi Müfettişi
     
    Mustafa BİZİMYER
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Mustafa Göktuğ KAYA
    Vergi Müfettişi
     
    Necmettin GÜNDÜZ
    Vergi Müfettişi
     
    Niyazi Koray GÜRHAYTA
    Vergi Müfettişi
     
    Okan YILDIRIM
    SGK Müfettişi
     
    Osman EŞGİN
    Vergi Müfettişi, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı
     
    Ömer GEZER
    Vergi Müfettişi
     
    Ömer SOYALP
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Özgür BİYAN
    Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
    Özgüç ERKAN
    Vergi Müfettişi
     
    Semra ERSOY
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Dr. Sercan YAVAN
    Adnan Menderes Üni. İİBF
     
    Serdar KUŞCU
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Serdar MERMUTLU
    Vergi Müfettişi
     
    Serkan KORKMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Serkan KURT
    Vergi Müfettişi
     
    Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
    Çukurova Üni. İİBF.
     
    Tolga KAYA
    Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Ulvi SANDALCI
    Kütahya Dumlupınar Üni.
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Yakup Gümüş
    Aile ve Sosyal Pol. Bak. Başdenetçisi
     
    Yasin ÇOLAK
    Vergi Müfettişi
     
    Yıldırım AKBULUT
    Vergi Müfettişi
     
    Yiğit YILMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    YMM E.Vergi Müfettişi
     
    Yusuf KARATAŞ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA
    Erzurum Teknik Üni. İİBF