Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Abdulkadir ÜNAL
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Alper İbrahim GÜRER
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak., E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Burak DEMİRKAN
Hacettepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Ebubekir MUTLU
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Emrah TUNCER
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Erhan ÜSTÜN
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Esat YAMAÇ
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
Ankara Üni. SBF   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Fedai AYDIN
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Hakan DEĞİRMENCİ
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Hakan GÜNER
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Kemal Serkan KESKİN   Hamdi ÖZCAN
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Hasan DEMİR
Adnan Menderes Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Hasan SARI
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Nuri ERANIL   Hasan TOPRAK
GİB Grup Başk., E. Vergi Müfettişi   SGK Müfettişi
     
Onur GÖK   Hurşit KAYA
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   SGK Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   İlhan ÖZKAN
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Sedat İÇEL   Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Hacettep Üni. İİBF
     
Suat SARIGÜL   Dr. Öğr. Üyesi İsmail ENGİN
E. Vergi Denetim Kurulu Başkanı   Hacı Bayram Veli Üni. İİBF
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   İsmail KARAKOÇ
E. Anadolu Üni. Rektörü   Vergi Müfettişi
     
Taner SARISOY   İsmet POLAT
Vergi Müfettişi   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Tuğrul CEYLAN   İzzet Alpagut YALINBAŞ
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf AKAN   Kamuran ÇAĞLAR
Atatürk Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Doç. Dr. Kayahan TÜM
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Hatay Mustafa Kemal Üni. İİBF
     
Zafer KÜTÜK   Levent EMRE
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Doç. Dr. Mehmet BULUT
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Bayburt Üni. İİBF
     
    Mehmet Fatih ÖZMEN
    Vergi Müfettişi
     
    Mete AKÇAKIN
    Vergi Müfettişi
     
    Muhammet Fatih DAĞLI
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Necmettin GÜNDÜZ
    Vergi Müfettişi
     
    Niyazi Koray GÜRHAYTA
    Vergi Müfettişi
     
    Okan YILDIRIM
    SGK Müfettişi
     
    Ömer GEZER
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Özgür BİYAN
    Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
    Özgüç ERKAN
    Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Dr. Sercan YAVAN
    Adnan Menderes Üni. İİBF
     
    Serdar KUŞCU
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Serdar MERMUTLU
    Vergi Müfettişi
     
    Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
    Çukurova Üni. İİBF.
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Ümmügülsüm POLAT
    Hakkari Üni. İİBF
     
    Yakup Gümüş
    Aile ve Sosyal Pol. Bak. Başdenetçisi
     
    Yiğit YILMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    YMM E.Vergi Müfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA
    Erzurum Teknik Üni. İİBF