Yayın Okuma ve Danışma Kurulu

28 Ocak 2017 Cumartesi


YAYIN DANIŞMA KURULU   YAYIN OKUMA KURULU
     
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN   Abdulkadir ÜNAL
Başkent Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Adnan GERÇEK   Ahmet YARAR
Uludağ Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet AK   Alper İbrahim GÜRER
Hacı Bayram Veli  Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ   Dr. Arif AYLUÇTARHAN
Hacettepe Üni. İİBF   İstanbul Üni. İşletme Fak., E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ   Burak DEMİRKAN
İzmir Katip Çelebi Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Dr. Bumin DOĞRUSÖZ   Durmuş Erdem ARSLANOĞLU
Marmara Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ   Ebubekir MUTLU
Uludağ Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Ersan ÖZ   Emrah TUNCER
Pamukkale Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Fatih SARAÇOĞLU   Erhan ÜSTÜN
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Güven SAYILGAN   Esat YAMAÇ
Ankara Üni. SBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Hasan ABDİOĞLU   Doç. Dr. Fazlı YILDIZ
Karadeniz Teknik Üni. İİBF   Dumlupınar Üniversitesi İİBF
     
Prof. Dr. Hatice YURTSEVER   Fedai AYDIN
Manisa Celal Bayar Üni. İşletme Fak.   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. İhsan Cemil DEMİR   Hakan DEĞİRMENCİ
Afyon Kocatepe Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Kemal Serkan KESKİN   Hakan GÜNER
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI   Halil İbrahim YOL
Adnan Menderes Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ   Hamdi ÖZCAN
Çankaya Üni. Hukuk Fak.   Vergi Müfettişi
     
Nuri ERANIL   Hasan DEMİR
GİB Grup Başk., E. Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Onur GÖK   Hasan SARI
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Osman PEHLİVAN   Hasan TOPRAK
Karadeniz Teknik Üni. Hukuk Fak.   SGK Müfettişi
     
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN   Hurşit KAYA
Hacı Bayram Veli Üni. İİBF   SGK Müfettişi
     
Sedat İÇEL   Hayrunnisa ŞEN DOĞRUYOL
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı   Vergi Müfettişi
     
Suat SARIGÜL   İlhan ÖZKAN
Vergi Denetim Kurulu Başkanı   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Şafak. Ertan ÇOMAKLI   Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ
E. Anadolu Üni. Rektörü   Hacettep Üni. İİBF
     
Taner SARISOY   Dr. Öğr. Üyesi İsmail ENGİN
Vergi Müfettişi   Hacı Bayram Veli Üni. İİBF
     
Tuğrul CEYLAN   İsmail KARAKOÇ
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf AKAN   İsmet POLAT
Atatürk Üni. İİBF   YMM, E. Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ   Kaan TOPCU
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
Zafer KÜTÜK   Kamuran ÇAĞLAR
Vergi Müfettişi   Vergi Müfettişi
     
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN   Levent EMRE
Dokuz Eylül Üni. İİBF   Vergi Müfettişi
     
    Mehmet Fatih ÖZMEN
    Vergi Müfettişi
     
    Mete AKÇAKIN
    Vergi Müfettişi
     
    Muhammet Fatih DAĞLI
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Necmettin GÜNDÜZ
    Vergi Müfettişi
     
    Niyazi Koray GÜRHAYTA
    Vergi Müfettişi
     
    Okan YILDIRIM
    SGK Müfettişi
     
    Ömer GEZER
    Vergi Müfettişi
     
    Doç. Dr. Özgür BİYAN
    Bandırma Onyedi Eylül Üni. İİBF
     
    Dr. Özgür ÖZKAN
    E. Vergi Müfettişi
     
    Özgüç ERKAN
    Vergi Müfettişi
     
    Raşit UÇAN
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Dr. Sercan YAVAN
    Adnan Menderes Üni. İİBF
     
    Serdar KUŞCU
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Serdar MERMUTLU
    Vergi Müfettişi
     
    Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
    Çukurova Üni. İİBF.
     
    Tolga KAYA
    YMM, E. Vergi Müfettişi
     
    Ümman CERİT
    Vergi Müfettişi
     
    Arş. Gör. Ümmügülsüm POLAT
    Hakkari Üni. İİBF
     
    Yakup Gümüş
    Aile ve Sosyal Pol. Bak. Başdenetçisi
     
    Yiğit YILMAZ
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Yusuf ARTAR
    Vergi Müfettişi
     
    Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KARACA
    Erzurum Teknik Üni. İİBF