Genel muhasebe, bir işletmenin belli bir dönem veya tarihteki para ile ifade edilebilen mali nitelikli olaylarını kaydeden, sınıflandıran, raporlayan, analiz ve yorum yapan muhasebe türüdür. Genel muhasebe, inşaat muhasebesi, banka muhasebesi, konaklama muhasebesi, şirketler muhasebesi, vergi muhasebesi gibi uzmanlık alanlarına ayrılır. Görüldüğü üzere, vergi muhasebesi ayrı bir muhasebe türü olmayıp genel muhasebenin uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uzun bir süreç sonunda ortaya çıkan kitabın hazırlanmasında, öncelikle “Tek düzen Hesap Planı”nın sistematiği dikkate alınmıştır. Buna göre, her bir hesap veya hesap grubu bazında vergi mevzuatında yer alan düzenlemelere yer verilmiş, özelgeler ve farklı örnek uygulamalar ile kitap zenginleştirilmiştir. Vergi mevzuatında uygulama farklılıkları, farklılıkların mali tablolara ve işletmelerin beyan ettiği kurumlar ve gelir vergisine etkileri açık bir biçimde ortaya konulmuştur.

Anlatımda izlenen temel yöntem, konunun tüm yönleriyle ele alınması, gereken durumlarda grafik ve şekiller yardımıyla konunun görsel biçimde ortaya konulması, özetlenmesi, her konuda farklı ve güncel örneklere yer verilmesi şeklindedir. Ayrıca bazı bölüm sonlarına eklenen monografiler yardımıyla konulara geniş bakış açısı kazandırılması amaçlanmıştır.

Kitabın 5. baskısında, olağan güncellemeler yanında bir önceki baskıda gözümüze çarpan biçim, sayı ve sözcük hataları düzeltilmiştir. Mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve değişikliklere ilişkin örnekler kitabın son halinde yer  almakta olup okuyucular tarafından yapılan geri dönüşler neticesinde bazı konularda örnek olaylar kitaba eklenerek kitap zenginleştirilmiştir.

 

Sayfa Sayısı: 691

Baskı Yılı: Haziran 2020 (5. Baskı)

110,00 TL

SEPETE EKLE