Gelinen noktada yatırım teşvik mevzuatı faydalananlar ve uygulayıcılar açısından anlaması ve takip etmesi zor bir hal almıştır. Yapılan köklü değişimleri barındıran güncel kaynak ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak gayesi ile hazırlamaya gayret ettiğimiz Kitabımızın ilk bölümünde; yatırım teşvik sistemlerinin uygulamasına, bu teşvik sistemlerinin yatırımcılara sağladığı destek unsurlarına, yatırım teşvik belgesi alma sürecindeki tüm işlemlere, yatırım teşviki kapsamında olan ve olmayan yatırım konularına, yatırım tamamlama vizesi işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere yer verilmiştir.

Kitabın diğer bölümleri, teşvik mevzuatı kapsamında yatırımcılara sağlanan aşağıdaki destek unsurlarına ayrılmıştır. Her bir destek unsuruna ilişkin detaylı bilgi ve örnek vermeye gayret edilmiştir.

•  Katma değer vergisi istisnası,

•  Gümrük vergisi muafiyeti,

•  Vergi indirimi,

•  Sigorta primi işveren hissesi desteği,

•  Sigorta primi işçi hissesi desteği,

•  Gelir vergisi stopaj desteği,

•  Faiz veya kar payı desteği,

•  Yatırım yeri tahsis desteği,

•  Katma değer vergisi iadesi,

•  Enerji desteği,

•  Özel kur değerlemesi uygulaması,

•  Hızlandırılmış amortisman uygulaması,

•  Geçici emlak vergisi muafiyeti,

•  Belediye tarafından alınan harçlara ilişkin istisna,

•  Damga vergisi istisnası.

Kitabın yatırım teşvik uygulamaları ve değişikler hakkında bilgi sahibi olmak, fırsat ve riskleri değerlendirmek, güncel durum konusunda fikir sahibi olmak isteyen tüm okuyucular için yararlı olacağı inancındayız.

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. Yatırım Teşvik Mevzuatına İlişkin Önemli Kavramlar

2. Teşvik Mevzuatı İçinde Yer Alan Yatırım Teşvik Sistemleri

3. Teşvik Mevzuatında Yatırım Cinsleri

4. Ana Yatırım Teşvik Sisteminin Uygulaması

5. Cazibe Merkezleri Programına İlişkin Yatırım Teşvik Sisteminin

Uygulaması

6. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sisteminin Uygulaması

7. Yatırım Teşvik Belgesi Alma Süreci

8. Teşvik Edilmeyen Yatırım Konuları

9. Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

10. Yatırımların Tamamlama Vizesine İlişkin İşlemler

11. Yatırım Teşvikine İlişkin Diğer Hususlar

2. BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI

1. Katma Değer Vergisi İstisnasının Kapsamı ve Şartları

2. Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulaması

3. Özellikli Durumlar

4. Uygulamaya İlişkin Özelgeler

3. BÖLÜM

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULAMASI

1. Gümrük Vergisi Muafiyetinin Kapsamı

2. Gümrük Vergisi Muafiyetinin Uygulaması

4. BÖLÜM

VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

1. Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Düzenleme

2. Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Cumhurbaşkanı’na Verilen

Yetkiler ve Bu Yetkilerle Yapılan Belirlemeler

3. Vergi İndirimi Uygulamasının Esasları

5. BÖLÜM

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ UYGULAMASI

1. Sigorta Sistemine İlişkin Genel Bilgi

2. Sigorta Primi Desteği Uygulamasına İlişkin Düzenleme

3. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulaması

4. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Uygulaması

5. Sigorta Prim Desteklerine İlişkin Ortak Hususlar

6. BÖLÜM

GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ UYGULAMASI

1. Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin Yasal Düzenleme

2. Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasının Usul ve Esasları

7. BÖLÜM

FAİZ veya KAR PAYI DESTEĞİ UYGULAMASI

1. Faiz veya Kar Payı Desteği Uygulaması

8. BÖLÜM

YATIRIM YERİ TAHSİS DESTEĞİ UYGULAMASI

1. Yatırım Yeri Tahsis Desteğine İlişkin Düzenleme

2. Yatırım Yeri Tahsis Desteğine İlişkin Uygulama

9. BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİ İADE UYGULAMASI

1. Büyük Yatırımlarda Katma Değer Vergisi İadesi

2. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki

İnşaat İşlerine İlişkin Kdv İadesi

10. BÖLÜM

ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASI

1. Enerji Desteği Uygulaması

11. BÖLÜM

ÖZEL KUR DEĞERLEMESİ UYGULAMASI

1. Yabancı Paraların Değerlemesine İlişkin Genel Uygulama

2. Özel Kur Değerlemesi Uygulaması ile İlgili Düzenlemeler

3. Özel Kur Değerlemesi Uygulamasının Usul ve Esasları

12. BÖLÜM

HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN UYGULAMASI

1. Hızlandırılmış Amortisman Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

2. Hızlandırılmış Amortisman Uygulamasının Usul ve Esasları

13. BÖLÜM

GEÇİCİ EMLAK VERGİSİ MUAFİYET UYGULAMASI

1. Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler

2. Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulaması

14. BÖLÜM

BELEDİYELER TARAFINDAN ALINAN HARÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA

UYGULAMASI

1. Belediyeler Tarafından Alınan Harçlara İlişkin İstisna Uygulaması ile

İlgili Düzenlemeler

2. Belediyeler Tarafından Alınan Harçlara İlişkin İstisna Uygulaması

15. BÖLÜM

DAMGA VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI

1. Damga Vergisi İstisna Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

2. Damga Vergisi İstisna Uygulamasının Usul ve Esasları

 

Sayfa Sayısı: 335

Baskı Yılı: 2019

85,00 TL

SEPETE EKLE