Eserle Gider ve Milli Emlak Mevzuatı ile ilgili geniş kapsamlı bir soru kaynağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Kitabın asıl amacı, piyasada kaynak genişliği olmayan mevzuat ile ilgili özgün ve faydalı bir soru kitabı meydana getirmektir. Kitap, Gider ve Milli Emlak Mevzuatı olarak iki ana kısımdan oluşmuşmaktadır. Eserde, ilgili kanunlarda yer alan mevzuat bilgisinin büyük bir kısmının sorularlaa yerleştirilerek, kitapta yer alan bütün soruları çözen okuyucuların, ilgili mevzuatı genel olarak tekrar etmesi amaçlanmıştır. Söz konusu testler hazırlanırken, yararlanılan mevzuatlar ile ilgili Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Yönetmelikler ve diğer mevzuattan yararlanılarak özgün ve açıklayıcı sorulara yer verilmeye çalışılmıştır.

Gider Mevzuatı başlığı altında;
- 5018 Kamu Mali Kontrol Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat; 10 Test-233 Soru,
- 4734 Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu; 12 Test-238 Soru,
- 6245 Harcırah Kanunu; 11 Test-228 Soru,
- 657 Kanun Mali Hükümler; 5 Test-110 Soru, 

Milli Emlak Mevzuatı başlığı altında ise,
- 2886 Devlet İhale Kanunu ve İlgili Diğer Mevzuat; 17 Test-336 Soru,
- 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun; 6 Test-120 Soru,

- 2942 Kamulaştırma Kanunu ve 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun: 4 Test-80 Soru,
- 2946 Kamu Konutları Kanunu; 3 Test-60 Soru,
- 3621 Kıyı Kanunu; 1 Test-20 Soru,
- 3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve 3194 İmar Kanunu; 1 Test-28 Soru,
olmak üzere toplam 70 test ve 1453 sorudan oluşmaktadır.

Eser 16x24 ebatında 586 sayfa olup karton kapakla satışa sunulmaktadır. 

Baskı Yılı: Ocak 2016

 

65,00 TL

SEPETE EKLE