YUSUF AKDAĞ, HAKAN DEĞİRMENCİ

YMM (E. VERGİ MÜFETTİŞİ), VERGİ MÜFETTİŞ YRD.

 

Vergi inceleme ve revizyon teknikleri ile işletmelerin ekonomik ve mali yapısının, faaliyet ve işlemleri ile bunlara ilişkin kayıtların sistemli bir şekilde ve eleştirisel bir yaklaşımla incelenmesi amaçlanmıştır. Ancak envanter ve randıman aşamalarının vergi kanunları ile birlikte değerlendirilmesinin gerekliliği, vergi kanunlarına yönelik olarak bir çok düzenleme ve değişiklik yapılması, Vergi Müfettişliği Yetki ve Yeterlilik sınavları ile Yeminli Mali Müşavirlik sınav sorularının kavranması, anlaşılması ve çözümlerinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

Kitabımız, vergi inceleme teknikleri ve revizyon uygulamasına yönelik kaynak ve yayın eksikliğinin giderilmesi, soru çeşitliğinin yaratılması, çözümlerin muhasebe kayıtları ve maliyet hesapları yardımıyla kavranması amacıyla hazırlanmış olup, güncel konuları ve değişiklikleri içermektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM- VERGİ DENETİMİ

İKİNCİ BÖLÜM- VERGİ İNCELEMESİ VE REVİZYONU

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM- DİĞER TESPİTLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM- REVİZYON PROBLEMLER 

 

Sayfa Sayısı: 751

Baskı Yılı: Ağustos 2018

120,00 TL

SEPETE EKLE