Kentsel rantların vergi idaresince hakkaniyetli bir şekilde vergilendirilememesi son yıllarda oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Türk Gelir Vergisi Kanunu’nun yapısal zafiyet ve eksiklikleri bu olgunun arkasında yatan en önemli nedenler arasındadır. Bu nedenle, son yıllarda yürütülmekte olan Türk gelir vergisi sisteminin yeniden tasarlanması çalışmalarında uluslararası iyi örneklerin de dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu kapsamda, çalışmamızda kentsel rantların etkin bir şekilde vergilendirilebildiği Amerikan federal gelir vergisi sistemi hakkında bilgi ve açıklamalara yer verilerek söz konusu düzenlemelerin Türk gelir vergisi sisteminde ne şekilde uygulanabileceğine ilişkin görüş ve önerilerde bulunulmaktadır.

Abonelik veya Satın Alma Gerekiyor!

Bu makalenin devamını okuyabilmek için giriş yapmanız, satın almanız veya abone olmanız gerekmektedir.

VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

Ertan GÜVENDİ Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Makale hakkında yorum yapmak isterseniz alt kısımdaki yorum alanını kullanınız.
  • Kentsel rantların vergi idaresince hakkaniyetli bir şekilde vergilendirilememesi son yıllarda oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Türk Gelir Vergisi Kanunu’nun yapısal zafiyet ve eksiklikleri bu olgunun arkasında yatan en önemli nedenler arasındadır. Bu nedenle, son yıllarda yürütülmekte olan Türk gelir vergisi sisteminin yeniden tasarlanması çalışmalarında uluslararası iyi örneklerin de dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu kapsamda, çalışmamızda kentsel rantların etkin bir şekilde vergilendirilebildiği Amerikan federal gelir vergisi sistemi hakkında bilgi ve açıklamalara yer verilerek söz konusu düzenlemelerin Türk gelir vergisi sisteminde ne şekilde uygulanabileceğine ilişkin görüş ve önerilerde bulunulmaktadır.

  • Bu çalışmamızda, öncelikle vergi uyumlaştırması kavramına yönelik genel bilgiler verilecek, daha sonra ise 1.1.1985 tarihinde yürürlüğegiren 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun kabulüne ve bu kanunla AB ile spontane olarak başlatmış olduğumuz katma değer vergisi uyumlaştırma sürecinde 2007 İlerleme Raporu sonrasında hangi noktada olduğumuza ilişkin açıklamalarda bulunulacaktır.

  • Bu calışmamızda oncelikle hem Kurumlar Vergisi Kanunu?nda (KVK) hem de Katma Değer Vergisi Kanunu?nda (KDVK) yer alan bir istisna uygulamasında gecen ?kurum? ifadesi nedeniyle yaşanan bir tereddude değineceğiz. Daha sonra ise 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu?nda dil sadeleştirme amaclı olarak yapılan bir değişikliğin etkilerini irdeleyeceğiz.

  • Hiç yorum bulunmuyor..