7103 SAYILI KANUN İLE USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

06.06.20180

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan ve kamu gelirleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi cezalarındandır. Mükelleflerin belli şartlarda başvuru yapmaları DEVAMINI OKU

VERGİ USUL KANUNU ÇERÇEVESİNDE TALİ ÜRÜNLERİN DEĞERLEME ESASLARI

06.06.20180

213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde tali ürünlerin değerlemesine ilişkin olarak değerleme esası ve usulüne yönelik olarak farklı yaklaşımlar mevcuttur. Değerleme esası olarak emsal bedelin veya DEVAMINI OKU

MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANIMINDA İNDİRİLECEK KDV REDDİYATI

06.06.20180

Katma Değer Vergisi’nde harcamada yaratılan değerlerin vergilendirilmesi ve vergi mükerrerliğinin önlenmesi ancak mal ve hizmet satanlar ile bu mal ve hizmeti satın alanlar arasında sağlam bir belge d DEVAMINI OKU

KONUT TESLİMİNDE KDV ORANLARI

06.06.20180

Ekonominin lokomotifi olan inşaat ve gayrimenkul sektörüne verilen teşvikler, sektör üzerindeki vergi yükünün azalmasına böylelikle dönem dönem bu alanda yaşanan durgunluğun aşılmasına yardımcı olmakt DEVAMINI OKU

YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

06.06.20180

Yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının saptanmasında ortaya çıkan güçlükler ve kendine özgü düzenlemelere tabi olmasından dolayı bu faaliyetlerden elde edilen kazançlar gerçek usulde tespit edil DEVAMINI OKU
Uzlaşma müessesesi uygulanmaya başlandığı günden beri bazı nedenlerden dolayı tartışma kon
3065 sayılı KDV Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1985 yılından beri Maliye Bakanlığı tarafında
Türkiye?de sigorta sektörünün mevcut durumu, gelişmiş ülkelerdeki sigorta seviyesinin geri
Sektördeki kayıtdışılığın önlenmesi için yapılması gerekenler şu şekilde özetlenebilir; -
Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesini sağlayan müesseselere bir yenisi de V
Uzlaşma müessesesi uygulanmaya başlandığı günden beri bazı nedenlerden dolayı tartışma kon
Uluslararası Muhasebe Standartları(UMS)'dan Türkçeye çevrilen ve yayımlanan Türkiye Muhase
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun 1954 yılından bu yana yürürlükte bul