Türk Vergi Sisteminde Enflasyon Düzeltmesi

Nihat YILMAZ - Meftun KARAÇELEBI - Cengiz TÜREGÜN
Vergi Denetmenleri
2004 / 3

Öz sermayesi ile çalışmak zorunda olan veya böyle çalışmayı tercih eden işletmeler kazanç vergisi olmaktan çıkıp servet vergisine dönüşen haksız vergilendirme ile karşılaşmaktadır. Bu husus işletmelerin öz sermayelerini azaltmakta, yatırım ve istihdam politikala. rını olumsuz yönde etkilemektedir. Enflasyon ...