BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİSİ ve VERGİ DENETİMİ ETKİLEŞİMİ

Yiğit YILDIZ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

Dijital çağ olarak da nitelendirilen yirmi birinci yüzyılda, bilişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler sayesinde sınır kavramının varlığı sona ermiş ve dünya sanki küresel bir köye dönüşmüştür. Böylece bir ülkede üretilen veriler, bu teknolojiler yardımıyla uluslararası boyuta taşınıp hacimce günden ...

Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen Dijital (Kripto) para ve Elektronik para kavramlarının ne anlama geldiği, aralarında ne gibi farklar olduğu, ortaya çıkış hikâyeleri merak konusu olmuştur. Özellikle Bitcoin isimli Dijital para,2017 yılında yaşanan yüksek fiyat artışı nedeniyle Bitcoin milyonerlerinin ort...

BİRLEŞİK KRALLIK’IN TASARLADIĞI DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Mustafa Baturhan GENÇASLAN
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

Birleşik Krallık Maliye Bakanı (Chancellor ofthe Exchequer) Philip Hammond 2018 SonbaharBütçesinde, Birleşik Krallık hükümeti olarakdijital vergilendirmede küresel bir reformyapılana kadar kurumsal vergi sisteminin farklıiş türleri arasında sürdürülebilir ve adil olmasını sağlamak amacıyla geçici olarak dijit...

E-SPOR VE VERGİLENDİRİLMESİ

Mehmet SARI
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

E-spor, internet üzerinden çevrimiçi (online)oynanan oyunların yaygınlaşması, mücadele ve rekabet duygularının oyunculara aşılanması ile birlikte artık bir spor dalı olarak görülmektedir.Dijital dünyanın bu yeni spor branşı özellikle dünyada ve yeni yeni ülkemizde popülerliğini arttırmaktadır.Ekseriyetle genç...

YAPAY ZEKA GELİŞMELERİNİN VERGİ DENETİMİNE ETKİLERİ

Tuğçe ÜREDİLER
Vergi Müfettişi
2019 / 5

Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanmış,şirketler ve kamu kurumları da bu gelişmeleri yakından takip ederek bu teknolojilere ciddi yatırımlar yapmaya başlamıştır. Yapay zeka ürünü uygulamaların endüstri haline gelerek daha yaygın kullanılmaya başlandığı gün...

ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI ve ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLENDİRME SORUNSALI

Tolga ÇELİK
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. Bu gelişmelerin sonucunda elektronik ticaret (e-ticaret) hayatımıza girmiş, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte de e-ticaret geleneksel ticaret yöntemlerinin yerini almaya başlamıştır. Her yenilikte olduğu gibi elektroni...

E-SPOR ve VERGİLENDİRİLMESİ

Sercan ÇİFTÇİ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

E-spor, internet üzerinden çevrimiçi (online)oynanan oyunların yaygınlaşması, mücadele ver ekabet duygularının oyunculara aşılanması ile birlikte artık bir spor dalı olarak görülmektedir.Dijital dünyanın bu yeni spor branşı özellikledünyada ve yeni yeni ülkemizde popülerliğini arttırmaktadır. Ekseriyetle genç...

ELEKTRONİK TİCARETTE İŞYERİ KAVRAMI

Ali SAKLAN
İç Denetçi (E. Vergi Müfettişi)
2019 / 5

Günümüzde hızla yaygınlaşan elektronik ticaret kavramı gerek dünyada gerekse de Türkiye’de bilgi alışverişinde ve ticari işlemlerde ciddi söz sahibi olmuştur. Elektronik ticaret fiziksel bir sınır tanımaksızın küresel düzeyde işlem gerçekleştirdiğinden bu yolla elde edilen kazançların vergilendirilmesi noktas...

KRİPTO PARA ve VERGİSEL BOYUTU

Serkan TOLGA
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

İnternetin bankasız ve devletsiz para birimi olan kripto paralar tüm dünyada her geçen gün yatırımcı sayısını ve değerini artırıyor. Kripto paraların değeri artmaya devam edecek mi, yoksa hayal kırıklığına uğramış yeni bir kitle mi yaratacak bilinmiyor. Dünya genelinde uzmanlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kes...

KRİPTO PARALAR, BLOCKCHAIN ve BİTCOİN

Yiğit YILMAZ
Vergi Müfettişi
2019 / 5

Kripto para birimlerinin çalışma prensibi kriptografi yönetimine dayanmakta olup, kripto paralar için Blockchain teknolojisi kullanılmaktadır. Bir kripto para olan Bitcoin, alanında ilk olarak ortaya çıkan sanal para birimidir. Bitcoin’in, takma adı Satoshi Nakamoto olan kişi tarafından başlatıldığı bilinmekt...

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN VERGİ SİSTEMİNE KATKISI

Erkan KIZIL
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

Dijitalleşen küresel ekonomilerde maliyetin yüksek, iş yükünün fazla olduğu ve bir çok durumda verimsiz olan vergilendirme sisteminde değişimin elzem olduğu bir gerçektir. Bu değişimi bize kazandıracak olan Blockchain teknolojisi, sanal ortamda verilerin kayıtlı olduğu, şifreli koruma sistemi sağlayan, şeffaf...

Katı, mutlak gerçekliğin bir nevi çözülerek akışkan bir hal alması felsefenin temel tartışmaları arasında yer alan “gerçeklik nedir?” sorusuna yeni tür yanıtların verilmesine neden olurken “düşünen özne” olarak insanın “düşünen makineler” le karşılaşması da bazı temel felsefi kavramların yeniden analizini ger...

Yapay arı kolonisi adlı çalışması ile 2016- 2018 yıllarında dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan ve 22 Mart 2019 tarihinde düzenlenen ‘‘Başarı Ödülleri ve Vefa Gecesi’’ isimli törenle Vergi Müfettişleri Derneği tarafından “En Başarılı Bilim İnsanı” ödülüne layık görülen Erciyes Üniversitesi Bi...

İSPANYA’DA BİLİM ve TEKNOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMALARI

Nurettin BİLİCİ* - Nurben BİLİCİ
*Prof.Dr., Çankaya Üni.- **Avukat
2019 / 5

21. yüzyıl bilim ve teknoloji çağında ülkelerin ekonomisini ve gelişmişlik düzeyini yaptıkları bilimsel ve teknolojik faaliyetler etkilemekte ve belirlemektedir. Bu nedenle, ülkeler bu faaliyetlerde yapılacak araştırmaları teşvik etmek için planlar, projeler hazırlamakta ve bunların en başında da vergisel teş...

En küçük karar ünitesi olarak ekonomik yaşamın temel taşını oluşturan işletmeler bir yandan ürettikleri mal ve hizmetler ile gerçek ve tüzel kişilerin gereksinimlerini karşılarken diğer yandan ürettikleri için mal ve hizmetler için kaynak tüketerek en önemli faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Gerek kaynak tük...

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

NEslihan COŞKUN KARADAĞ
Doç.Dr., Çukurova Üni
2019 / 5

İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine yapılan yatırımlar her geçen gün artmaktadır. Mevcut vergi yasaları, internet ortamında oluşan bu gelirleri tam anlamıyla kavrayamamaktadır. Başlangıçta önemsenmeyen vergi geliri kaybına neden olan bu durum, günümüzde Google, Facebook, YouTube gibi küresel çapta ...

Dijitalleşme, tüm dünyada çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve tüketici davranışlarını, sosyal etkileşimi, iş modellerini ve devletleri yeniden şekillendirmektedir. Dijitalleşme, ölçek ve ağ etkisi ekonomilerini kullanarak, emek ve sermaye verimliliğini artırarak ve küresel değer zincirlerine erişimi kolaylaşt...

E-SPOR FAALİYETLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ ve VERGİLENDİRİLMESİ

Habip DEMİRHAN
Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi
2019 / 5

Günümüz dünyasında teknolojik ilerlemeye paralel olarak birçok faaliyet dijital ortamlarda gerçekleşmeye başlamıştır. Teknolojiden faydalanma birçok avantajı getirdiği gibi özellikle kamu sektörü açısından ortaya çıkan yeni hizmet sunum yöntemleri ve faaliyetlere yönelik adaptasyon süreçleri sancılı olabilmek...

TEKNOLOJİSİ ve VERGİLENDİRİLMESİ ile KRİPTO PARA

Serdar PEHLİVAN
Vergi Müfettişi
2019 / 5

Ticareti yapılan ve ticarette ödeme aracı olarak kullanılan kripto paraların; teknolojisi ve finansal fonksiyonları dünyanın her yerinde yoğun ilgi görmektedir. 2009 yılında piyasaya sürülen Bitcoin ile birlikte kripto paralar; vergilendirilecek bir alan olarak birçok devletin odağında olmuş, blok zincir tekn...

Blokzincir teknolojisi, finans, hukuk, ticaret, ekonomi, vergi, muhasebe gibi birçok alanda etkisi olabilecek bir teknolojidir. Bu teknoloji, özellikle çok sayıda verinin ve paydaşın olduğu muhasebe ve denetim sisteminde kullanılabilir. İşletmelerin muhasebe kayıtlarının daha güvenilir, doğru ve şeffaf biçimd...

KRİPTO PARA: TANIMI, HUKUKİ STATÜSÜ ve VERGİLENDİRİLMESİ

Zafer DEMİRKOL
Vergi Müfettişi
2019 / 5

Kripto para kavramı Satoshi Nakatomo’nun “Bitcoin: Uçtan Uca Elektronik Ödeme Sistemi” makalesi ile kamuoyunun gündemine girmiştir. İlk zamanlarında güven problemleri nedeniyle kripto paralar neredeyse hiç kimse tarafından kullanılmamıştır. Bitcoin’in işleyiş mekanizmasının anlaşılmasının ardından kripto para...

Elektronik fatura mali hayatımıza giren önemli bir yeniliktir. Gelir İdaresi Başkanlığının aracılık rolünü üstlendiği mimaride, fatura düzenleyicisinden alınarak alıcısına iletilmekte ve Başkanlık tüm süreci gözlemleyebilmektedir. Kâğıt fatura ile kıyaslandığında elektronik fatura ciddi miktarda kâğıttan tasa...

Teknolojik gelişim sürecinin bir parçası olan yapay zekâya yönelim sürecinde, pek çok alanda bilgisayar performansının insan performansını geçtiği bir durumla karşılaşmaktayız. Realitedeki bu durum etkinlik ve performans artışı gibi olumlu sonuçlar göstermekle birlikte yapay zekâda yaratıcılık, duygusal yön g...

NESNELERİN İNTERNETİ ve RFID TEKNOLOJİSİ ile YENİ NESİL TEDARİK ZİNCİRİ ve STOK DENETİMİ

Sevinç DAŞDEMİR* - Erdi DAŞDEMİR
*Vergi Müfettiş Yardımcısı - **Araş. Gör., Hacettepe
Üniversitesi
2019 / 5

İnternet ve diğer destekleyici teknolojilerdeki gelişmeler günlük yaşantımızı ve iş dünyasını yeniden şekillendirmektedir. Nesnelerin İnterneti (Nİ), nesnelerin kendilerine özgü birer kimliğe sahip olduğu bir iletişim ağı yaratmayı amaçlar. Nesneler, aralarında veya insanlarla otonom olarak bilgi alış verişin...

DİJİTAL EKONOMİ: ÇEVRİMİÇİ OYUNLAR (ONLİNE GAME) ve VERGİLENDİRİLMESİ

Oğuzhan ARMAĞAN* - Caner GÜRBÜZ**
*Vergi Müfettiş Yardımcısı - *Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

Dijital ekonominin yükselen değeri oyun sektöründe hem oyun satışları hem de oyun içi eşya satışları büyük bir gelir oluşturmaktadır. Tüketiciler, sanal mağazalardan veya oyun üreticilerinin sitelerinden içerik indirebilmektedir. Ödeme araçları olarak, banka/kredi kartı, bitcoin, paypal, GSM operatörleri vb. ...

Hemen her alanda dijitalleşmenin yaşandığı dünyamızda bu sürecin doğal bir sonucu olarak teknolojik otomasyon sistemleri hayatımızın her alanına hâkim olmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler aynı zamanda dikkate çekici kolaylıklar da getirmiştir. Otomasyon sistemlerinin ve yeniliklerin takip edilebilmesi he...

Günümüzde internetin yaygınlaşması ve tüketici tercihlerine ilişkin verilerin yönetilebilmesi internet mecrasını reklam verenler açısından cazip hale getirmiştir. Hizmet alanların yaygın olarak tercih ettiği digital reklamlardan birisi de Google reklamlardır. Çalışmada içerik üreticilerinin Google Adsense üze...

YAPAY ZEKANIN MUHASEBE ve VERGİ DENETİMİ MESLEĞİNE SUNACAĞI KATKILAR

Leyla ÖZKAYA* - Levent ÖZKAYA
*Vergi Müfettiş Yardımcısı- **Vergi Müfettişi
2019 / 5

Yapay zekâ ve bu terimin türevi olarak gösterilen makine öğrenmesi, derin öğrenme, algoritmalar son yıllarda popülaritesini artırmış ve bu alanda yapılan çalışmalar farklı branşlarda birçok meslek dalında olduğu gibi muhasebe ve vergi denetimi mesleklerini de etkiler hale gelmiştir. Bu çalışmada yapay zekânın...

Avrupa Birliği Konseyi, KDV Direktiflerinde yaptığı düzenlemeler ile hizmetlerin ifa yerine göre vergilendirilmesinde değişiklikler yapmıştır Yapılan bu değişiklikler ile 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren telekomünikasyon, radyo ve televizyon yayını hizmetleri ile elektronik ortamda verilen hizmetlere vergi mü...

ELEKTRONİK TİCARETTE İŞYERİ KAVRAMI

Gül KOLDAMCA ÇAVUŞ
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2019 / 5

Dijitalleşme ile birlikte elektronik ticaret kavramı ön plana çıkmış, bu ticaret modeli ile elde edilen gelirin vergilendirilmesinde işyeri kavramı odak noktası haline gelmiştir. OECD’nin BEPS Projesi ve Türkiye’ nin yerel vergi hukukunda dijitalleşme, elektronik ticaret ve işyeri kavramına yönelik olarak yap...