MAKALELER

ENFLASYON DÜZELTME UYGULAMASI VE DÜZELTME İŞLEMİNİN İŞLETME BİLANÇOLARI ÜZERİNDE ETKİSİ

Birdoğan MURAT*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2023 / 12

Enflasyon, genel anlamda fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir artış olarak tanımlanmakta iken, Enflasyon Düzeltmesi yükselen enflasyon karşısında mali tabloların yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Enflasyon muhasebesi şartları Türkiye’de 2021 ve 2022 yıllarında sağlanmıştır ancak 213 sayılı Ve...

YAZILIM ÜRÜNÜ, ENTELEKTÜEL SERMAYE VE MUHASEBE PERSPEKTİFİ

Muhammet Fatih DAĞLI* - Adnan DÖNMEZ**
* Dr., E. Vergi Müfettişi- ** Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi
2023 / 12

Bilginin ve zamanın en kıymetli sermaye olduğu günümüz iktisadi ve toplumsal hayatında, işletmeler bilgi ile karar vermekte, harekete geçmekte ve sonuç almaktadır. Bu nedenle, üretilen veya edinilen çok sayıda veriyi toplamak, birleştirmek, analiz etmek için ihtiyaç duyulan yazılım ürününün, üretim sekt...

KÜRESEL VERGİ İDARELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: ORTAK VERGİ DENETİMİ

Ali ÇELİKKAYA*
* Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üni., İİBF Maliye Bölümü
2023 / 12

Ortak vergi denetimleri uluslararası vergi yolsuzlukları ile mücadelede oldukça etkili olmaktadır. Bu tür denetimler halen uluslararası anlaşmaların bilgi değişimine ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak özellikle yurt dışında yapılan incelemelerde, yabancı inceleme elemanlarının yetki v...

KRİPTO VARLIK EKOSİSTEMİ KAYNAKLI KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Fehmi EGE*
* Vergi Müfettişi, Hazine ve Maliye Bakanlığı
2023 / 12

Teknolojik gelişmeler, yeni gelir kapıları açmakta olup bunlardan birisi de blokzinciri teknolojisi üzerine kurulan ve kripto varlık ekosistemi olarak isimlendireceğimiz yapıdır. Bu ekosistemden elde edilebilecek birden fazla kazanç/ irat türü olup bunların bir kısmını; kripto varlık alım/satım kazançla...

ŞİRKETLERDE AVANS KÂR PAYI DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

Eyyüp Levent KARA*
* Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk
Anabilim Dalı
2023 / 12

Günümüz dünya ekonomisinde sermaye ve sermaye hareketliliği her geçen gün önem kazanmaya devam etmektedir. Ekonomik aktörler bir şirkete yatırım yaptıklarında bu yatırımın karşılığını düzenli ve mümkünse sık aralıklarla almak istemektedirler. Şirketlerin ortaklarına, yaptıkları yatırımların getirilerini...

Kamu harcamalarının finansmanı amacını taşıyan vergiler aynı zamanda ekonomik etkinliği de bozmamalıdır. Ekonomik etkinliği bozmamasından maksat; vergiler kaynak ayrımında etkinliğe, vergilemede adalet ve ödeme gücü ilkelerine zarar vermeden ekonomik büyümeyi teşvik etmelidir. Bu yüzden özellikle gelişm...

TÜRKİYEDE BULUNAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN VERGİ ALGISI

İsmail CİĞERCİ* - Habiburahman ZİYAYİ**
* Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi-** Bilim Uzmanı
2023 / 12

Küreselleşmenin etkisi ile öğrenci göçleri artmıştır. Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim aldıkları ülkede çok sayıda verginin dolaylı ödeyicisi olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi ülkelerinin ile eğitim aldıkları ülkenin vergi sistemleri farklı olabilmektedir. Bu durum yabancı uyruklu öğrencil...

Bu çalışmada Mustafa Nail Bey’in Fenn-i Usul-i Maliye adlı eseri, vergi bahsi ve vergide adalet tasavvurunun tahlili amaçlanmıştır. Yapılan literatür taramasına göre, Mustafa Nail Bey’in eseri herhangi bir akademik çalışmaya konu edilmemiştir. Fenn-i Usul-i Maliye hakkında genel bilgi, özel çerçevede “v...