VergiRaporu Yazar Fotoğrafı

* Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üni., İ.İ.B.F.-**Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üni., İ.İ.B.F.

Uğur KAYA* - Bilal GEREKAN**

  • Bu çalışmanın amacı, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde faktoring şirketleri açısından oluşan hasılat ve buna bağlı ortaya çıkan vergi etkisinin muhasebeleştirilmesidir. Muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde, faktroring şirketi tarafından elde edilmesi beklenen toplam gelir, sözleşme tarihi itibariyle içerdiği vade farkından ayrıştırılarak kayıtlara alınmaktadır. Vade farkı ise dönemler itibariyle gelir tablosu hesaplarına aktarılmaktadır. Vergi kanunları kapsamında ise faktoring şirketi tarafından elde edilmesi beklenen gelirin tamamı sözleşme tarihinde gelir tablosu hesaplarına kaydedilmektedir. Faktoring işlemlerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili standartlar ile vergi kanunlarında yer alan hükümlerin farklılığı, vergi etkisinin oluşmasına neden olmaktadır. Oluşan vergi etkisi ise TMS 12: Gelir Vergileri Standardı kapsamında, niteliğine göre ertelenmiş vergi varlığı veya ertelenmiş vergi borcu olarak muhasebeleştirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Faktoring, TMS/TFRS, Hasılat, Vergi Etkisi JEL Sınıflandırma Kodları: M40, M41