TAŞINMAZ RANTI ÜZERİNDEN KAMU GELİRİ ELDE ETME ARAYIŞLARI

02.04.20210

Taşınmazlar üzerinden elde edilen rantın kamuya aktarımı dönem dönem mali mevzuatın da konusu olmuş ve çoğu zamanda bu rantın kamuya aktarımı tam olarak sağlanamamıştır. Ülkemizde taşınmaz rant DEVAMINI OKU

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ İNCELEMESİNİN YAPILACAĞI YER VE İNCELEMEYE BAŞLAMA ZAMANI

02.04.20210

Vergi incelemesinin yapılacağı yer ve doğrudan ilgili olan incelemeye başlama zamanı; re’sen takdir, pişmanlık, izaha davet, cezada indirim, af kanunlarından yararlanma, gizleme fiili nedeniyle DEVAMINI OKU

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNTEMİNDE İŞVERENLERCE ÇALIŞANLARA EKİPMAN TEMİN EDİLMESİNİN VE GİDER KARŞILIĞI ÖDEMEDE BULUNULMASININ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU

02.04.20210

Küresel koronavirüs salgını ile gündeme gelen uzaktan çalışma modelinin, düşünce emeğine dayalı iş kollarında salgın sonrası dönemde de uygulanmaya devam edeceği düşünülmektedir. Bu hususta işve DEVAMINI OKU

İNCELEMEYE BAŞLANILMASINDAN SONRA VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

02.04.20210

Beyan esasının temelinde mükelleflerin, işlemlerini vergi idaresine belirli dönemlerde kendilerinin bildirmesi ve bu bildirim üzerine tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil işlemlerinin yapılması bulu DEVAMINI OKU

YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GÖTÜRÜ GİDERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

02.04.20210

Götürü gider uygulaması mevzuatımıza girdiği tarihten itibaren sık sık tartışılmaktadır. Bu uygulamaya ilişkin olarak düzenlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1’inci maddesi ile idare DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı