MATRAH ARTIRIMININ ANAYASAL VERGİLENDİRME İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

07.10.20210

Türkiye’de matrah artırımı uygulaması, ilki 1992 yılında olmakla üzere 2003, 2011, 2016, 2018 ve 2021 yıllarında altı defa uygulanarak Türk vergi sisteminde ve hukukunda yerini almıştır. Bu uygula DEVAMINI OKU

SERBEST BÖLGE İSTİSNALARINA KDV PENCERESİNDEN DERLEYİCİ BİR BAKIŞ

07.10.20210

Serbest Bölgeler, bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan fakat dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan bölgelerdir. Serbest Bölgelerde faaliyette DEVAMINI OKU

PROFESYONEL FUTBOLCU GELİRLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE NİTELİK ANALİZİ

07.10.20210

Günümüzde profesyonel futbolcular gerek futbol oynama faaliyetlerinden gerek imaj haklarından gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de reklam ve sponsorluk anlaşmalarından astronomik düzeyde ge DEVAMINI OKU

SERBEST BÖLGELERİN OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ İLE VERGİSEL BOYUTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

07.10.20210

Uluslararası ticaret ağlarının hızla gelişmesi ve artan arz ve talepler sonucunda ülkeler, küresel ticaretin içerisinde kendilerine yer bulabilmek, ithalat ve ihracatı artırarak ülke ekonomilerine DEVAMINI OKU

7338 SAYILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİR KONU: ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

07.10.20210

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakıma muhtaç olan bakım alacaklısı veya veli/vasisi ile bakım alacaklısının malvarlığının bir kısmını veya tamamını devretmesi karşılığında bakma, ihtiyaç halinde DEVAMINI OKU
Dünyada hızla gelişen yapay zeka teknolojileri artık hemen her alanda kullanılmaya başlanm
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 153/A maddesinde yapılan düzenleme ile sahte fatura düzen
Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ticaret alanında önemli değişiklikler olmuştur. B
Girişimcilerin yatırım yapma kararını, yatırım yapacağı sektörün karlılık oranlarının yanı